16,24 milijona evrov za mlade prevzemnike

4 marca, 2024
0
0

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo drugi javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 16.236.156 eurov. Od tega je za 1. sklop namenjenih 10,55 mio evrov in 5,68 mio evrov za 2. sklop.

Na 1. sklop lahko vložijo vlogo samostojni podjetniki posamezniki in enoosebne gospodarske družbe, na 2. sklop pa fizične osebe z ustreznimi delovnimi izkušnjami. Na oba sklopa lahko vložijo vlogo upravičenci, ki so ob vložitvi vloge že vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Druga možnost pa je, da skupaj z vlogo podajo izjavo, da se bodo v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti vključili v treh mesecih od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev.

Vloge bodo sprejemali od 25. marca 2024, od vključno 8. ure, do vključno 7. junija 2024, do 14. ure.

To je drugi javni razpis v tem programskem obdobju skupne kmetijske politike za to intervencijo. Spomnimo, da je bil odziv na prvi javni razpis za mlade prevzemnike slab, saj je bilo tri četrtine razpisanih javnih sredstev neporabljenih. Podpora je namenjena izboljšanju starostne strukture nosilcev kmetij, povečanju njihove konkurenčnosti in ohranjanju delovnih mest na kmetijah.

Starostna struktura nosilcev kmetijskih gospodarstev v Sloveniji je neugodna, saj je bilo leta 2016 le 16,8 % nosilcev mlajših od 44 let, hkrati pa je bilo 57,3 % nosilcev starejših od 55 let. Delež nosilcev kmetijskih gospodarstev starih pod 35 let se je med letoma 2010 in 2016 povečal za 0,3 %, hkrati pa se je delež nosilcev starih med 35 in 44 let zmanjšal za skoraj 2 %, za 2,5 % se je v teh 6 letih povečal delež nosilcev starih med 55 in 64 let.

Medgeneracijski prenos znanja

Sočasno je objavljen tudi javni razpis za medgeneracijski prenos znanja. To je intervencija, na katero vlogo lahko odda prenosnik kmetije, ki se obveže, da bo skupaj s kmetijo svojemu nasledniku predal tudi specifična znanja in izkušnje, pridobljene z dolgoletnim opravljanjem kmetijske dejavnosti na prenesenem kmetijskem gospodarstvu.

Cilj te intervencije je usposobiti mladega prevzemnika za nadaljevanje kmetijske dejavnosti na prenesenem kmetijskem gospodarstvu. Za ta javni razpis je na voljo 3,29 milijona evrov nepovratnih sredstev. Več o intervenciji, ki je novost v tem programskem obdobju, preberite tu: PODPORA PRENOSNIKU Prenosnik, ki izpolnjuje vse razpisne pogoje, prejema izplačilo tri leta in sicer po 3.600 evrov na leto.