Rok za končanje: 30. september

19 julija, 2016
0
0

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu iz leta 2004, ki je uvedel nov, »bolonjski« sistem študija za pridobitev visokošolske izobrazbe, je določil tudi rok, do katerega morajo študenti prejšnjih študijskih programov, uvedenih z Zakonom o visokem šolstvu leta 1994, končati izobraževanje. Določen je rok: 30. septemb3r 2016.

Čeprav je bil rok določen pred skoraj dvanajstimi leti, pa številni študenti ta obveznost še čaka. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je odločno, da po tem datumu dokončanje starih študijskih programov ne bo več mogoče, saj zakon ne predvideva nobenih izjem. Tudi na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) menijo, da je bil rok za dokončanje študija jasno določen in je omogočal dovolj dolgo prehodno obdobje za dokončanje študija, zato ne vidijo potrebe po podaljšanju roka.

Študentov, ki morajo dokončati študij, bodisi diplomirati ali magistrirati po predbolonjskih študijskih programih, naj bi bilo po ocenah več kot 10.000. Čeprav je prehodno obdobje trajalo več kot 10 let, pa so nekateri študenti odlašali do zadnjega, kar povzroča velike pritiske tudi na fakultete, predvsem na njihovo administrativno delo in mentorje. Nekatere fakultete so se na val »starih« študentov dobro pripravile in študente že več let opominjale, da morajo s študijskimi obveznostmi pohiteti.

Vsi, ki do konca septembra ne bodo diplomirali, bodo lahko študij nadaljevali po novem, bolonjskem sistemu. Vsi tisti, ki ne bodo končali magistrskega študija, pa bodo zamudili zadnjo priložnost za pridobitev naziva magister. Ostali bodo na stopnji univerzitetne izobrazbe oziroma bodo lahko s študijem nadaljevali po novem sistemu, na doktorski stopnji. Naziva magister znanosti namreč ni več mogoče doseči.