Objavljen drugi razpis za mlade prevzemnike

15 julija, 2016
0
0

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo dru­gi jav­ni raz­pis za po­du­krep 6. 1. – Po­moč za za­gon de­jav­no­sti za mla­de kme­te za leto 2016. Razpisanih je 12 milijonov evrov nepovratnih sredstev za tiste mlade prevzemnike, ki so ali se bodo zaposlili na kmetiji in 10 milijonov evrov za mlade prevzemnike, zaposlene izven kmetije. Vloge lahko oddate do 17. avgusta 2016.

Pogoji, ki jih je treba izpolnjevati, so objavljeni v 28. številki Kmečkega glasa.