To so kandidati za IMK 2023

4 oktobra, 2023
0
0

Predstavljamo kandidate za naziv IMK 2023. Za svojega favorita lahko glasujete na spletni strani ZSPM do 8. oktobra do polnoči. Glasujete lahko enkrat na dan za enega kandidata. Naziv inovativni mladi kmet ali kmetica bo podeljen tistemu, ki bo po prejel najvišjo oceno, pri čemer 70 % ocene prispeva komisija, 30 % pa spletno glasovanje.

Aleš PERKO iz Spodnje Velke je po duši kmetijec in odličnjak na več področjih: je ekonomist, glasbenik, športnik in kot podpredsednik TD Klopotec zelo vpet v lokalno okolje. Med študijem je vsak dan delal na kmetiji, ob študiju pridobljeno znanje pa vpeljeval v poslovne procese na kmetiji. Začutil je, da je prihodnost kmetijstva v uporabi sodobne informacijske tehnologije, torej v preciznem oz. pametnem kmetovanju. Aleš na kmetiji že uporablja lastno aplikacijo, ki jo sproti razvija glede na potrebe na domači kmetiji.


Z zbiranjem podatkov in boljšim načrtovanjem lažje obvladujejo tveganja in morebitne izgube vložka na kmetiji. Na ta način so delovna učinkovitost, produktivnost in dobičkonosnost boljši. Ob tem je treba poudariti tudi številne koristi, kot so prilagajanje podnebnim spremembam, trajnost, varovanje okolja z optimizacijo in zmanjšanjem količine odpadkov ter ohranjanje naravnih virov.
Njegova inovacija je za lokalno okolje izredno pomembna, saj nagovarja več segmentov, kot so gospodarno ravnanje z naravnimi viri, tlemi in vodami ter ohranjanje oblikovane kulturne krajine in kulturnih značilnosti prostora. Kmetijstvo je namreč še vedno najboljši skrbnik naravnih virov in najpomembnejši oblikovalec krajinske podobe.

Anton GROBELNIK je mladi prevzemnik kmetije Podbornik v Galiciji v občini Žalec. Obdelujejo 34 hektarjev, v hlevu imajo med 70 in 90 glavami govedi različnih pasem. Zavedajo se pomena kakovosti osnovne surovine, zato skrbno izbirajo pasme živali in posvečajo veliko pozornosti načinu reje in prehrani živali. Toni je diplomirani inženir živinoreje, za predelavo mesa na tradicionalni način pa je pridobil certifikat NPK. Redno se tudi udeležuje strokovnih delavnic s tega področja.


Izdeluje suhomesne izdelke, vrhunec njihove ponudbe pa je zorjena govedina. Govedino žlahtnijo izključno na zraku v nadzorovanih komorah, opremljenih s himalajskim solnikom pri temperaturi med 0 in 1 °C. Po osmih tednih meso doseže pravo zrelost. Njihovi izdelki so najvišje kakovosti, izdelani po tradicionalnih recepturah in s sodobnim pristopom dela. Vse izdelke prodajo v domači trgovinici na dvorišču. Toni je četrta generacija, ki uspešno vodi kmetijo. S Tamaro pa sta poskrbela tudi za peto generacijo, saj sta ponosna starša dvema sinovoma.

Dominik LENART kmetuje na Mestnem vrhu v MO Ptuj. Na kmetiji živijo in delajo štiri generacije. Ukvarjajo se z govedorejo, poljedelstvom in predelavo mleka. Obdelujejo 115 hektarjev, v hlevu je 105 molznic, 110 glav mlade plemenske živine in 80 govejih pitancev. Lani so v Mlekarsko zadrugo Ptuj prodali 800.000 litrov mleka, 70.000 litrov so ga pokrmili teletom, 70.000 litrov pa predelali oz. prodali sami.


Dominik je kmetijo prevzel leta 2013 ter istega leta kandidiral na razpis za mladega prevzemnika. Leta 2019 so na domačem dvorišču postavili mlekomat. Tak način prodaje mleka je bil na ptujskem območju nekaj inovativnega, zanimivega in uspešnega.
Leta 2020 so uredili prostor za predelavo mleka. Njihova vedno bolj iskana izdelka sta skutne kroglice v sončničnem olju in skutni namaz z bučnim oljem. Letos so začeli izdelovati še poltrde sire. Vedno več izdelkov prodajo v javne zavode, na kmetiji imajo urejeno majhno trgovinico. Kakovost izdelkov potrjujejo priznanja z Dobrot slovenskih kmetij.
Dominik se zaveda, kako pomembna je skrb za nego in vzrejo telet. Temu želi v bodoče nameniti več pozornosti, zato se je odločil za gradnjo sodobnega hleva zanje. Idejo za hlev, kakršnega v Sloveniji še ni, je dobil v Avstriji. Načrtoval ga je s specialistom za govedorejo pri KGZ Ptuj. Teleta bo vanj vselil spomladi.
Posebnost kmetije je 30-letno sodelovanje s kmetijo Brenčič pri vseh večjih opravilih. Kmetiji sta skupaj kandidirali tudi na razpis za kolektivne naložbe. Tovrstno sodelovanje želi Dominik ohraniti in nadaljevati. MO Ptuj je kmetijo Lenart razglasila za kmetijo leta 2022 v svoji občini.

Matevž in Eva JENKO prihajata s kmetije pr’ Matevž v Retečah pri Škofji Loki. Nekdaj so bile glavne dejavnosti pridelava mleka, mesa in krompirja, leta 2011 pa so se z gradnjo novega hleva usmerili le v prirejo mleka. Leta 2019 sta priglasila dopolnilno dejavnost predelave mleka, saj sta v tem prepoznala dodano vrednost osnovne surovine in izboljšanje kakovosti življenja na kmetiji. V zavedanju, da je ponudba mlečnih izdelkov na Gorenjskem že močno zasičena, sta na trg ponudila nekoliko posebne izdelke, kot so maskarpone, burrata in ročno izdelana domača mocarela. Ponosna sta, da so njuni izdelki v povratni stekleni embalaži, ki je prijazna okolju, saj ga ne obremenjuje z nepotrebno odvečno embalažo.


Na domači kmetiji sta uredila tudi trgovinico z lastnimi izdelki, ki jo dopolnjujejo izdelki nekaterih lokalnih ponudnikov. Na svoji kmetiji želita dolgotrajni razvoj in trajnostno izboljšanje položaja slovenskega kmeta, zato sta aktivna tudi na socialnih omrežjih, kjer prek profila »lajf.kmetijstvo« delita utrinke njunega dela. Na ta način želita svojim kupcem približati celoten proces od njive in hleva pa vse do krožnika.

Simon VEBERIČ iz Stavešinskega Vrha pri Spodnjih Ivanjcih je pred petimi leti s partnerko Suzano na delu njivskih površin pred domačo hišo zasadil vrt z zelišči, ki sta ga letos vključila v ekološko pridelavo in obsega že 0,30 hektarja. Na vrtu raste že več kot 90 različnih zelišč. Izdelujeta hidrolate in eterična olja za nadaljnjo uporabo v izdelkih ter zelišča sušita za izdelavo zeliščnih soli in čajev.


Prodaja temelji na neposredni prodaji, zato veliko pozornosti namenjata gradnji odnosa s strankami, saj želita, da so del zgodbe in da spoznajo celoten proces pridelave od semena do izdelka. Povezujeta se z lokalnimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, mladinskim centrom in organizirata različne delavnice o zeliščih.
Svoje izdelke prodajata doma, na različnih dogodkih in po spletu pod blagovno znamko Alchemia Pannonica.
Simon je po izobrazbi biolog, po duši naravovarstvenik, pridobljena znanja uporablja pri pridelavi in predelavi zelišč, destilaciji in aromaterapiji. Sodeluje s strokovnjaki in strokovnimi inštitucijami ter si izmenjuje izkušnje z ostalimi zeliščarji.
Poseben je njihov aromatični vrt, saj je za snovan v obliki metulja in predstavlja pester svet aromatičnih rastlin, ki prispeva k diverziteti kulturnih rastlin in biodiverziteti obronkov Ščavniške doline. Pester, cvetoči nasad zelišč je izjemnega pomena za čebele in druge opraševalce. Simon in Suzana sta pozitiven in srčen par, ki želi svoje obiskovalce povezati z naravo in v njih obuditi spomin na kmečke vrtove naših babic.

Uroš MALERIČ je diplomirani inženir lesarstva in član DPM Metlika. Po študiju se je leta 2015 odločil za profesionalno pot v kmetijstvu na domači kmetiji. Nepričakovano je podedoval kmetijo starih staršev, kjer se je začel ukvarjati z rejo govedi, predelavo govejega mesa, pridelavo in predelavo žita, od letos na ekološki način.
Poleg trajnostnemu in naravi prijaznemu pridelovanju stremijo tudi k inovativni ponudbi izdelkov. Nastale so hranljive Supertestenine po lastni recepturi in z dodatkom slovenske zelene alge spiruline.


Inovativni pa niso le v pridelavi in predelavi, ampak tudi pri trženju. Sodelovali so pri ustvarjanju lokalne kolektivne blagovne znamke Belokranjsko / Bela krajina finest, ki pod svojim okriljem predstavlja certificirano ponudbo. Ker pa želijo doseči trg celotne Slovenije, so povezani tudi z influencerko Martino pod imenom @Mami hobotnica ter lokalnimi zavodi in trgovinami. Glavni cilj in slogan kmetije: »Ker vem, kaj jem.«

Svoj glas lahko oddate TU: https://zspm.si/glasovanje-imk-2023/