Razpis za mlade kmete se konča 18. marca

17 marca, 2020
0
0

Vsi mladi kmetje, ki do navedenega datuma ne bodo uspeli oddati vloge za finančno podporo iz podukrepa 6. 1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, bodo imeli še eno priložnost.

Zadnji razpis konec leta ali v začetku novega

Po sprejetju tranzicijske uredbe bo omogočen še en javni razpis za mlade kmete po enakih pravilih in z enakimi zneski podpor pri obeh sklopih. Objavljen bo predvidoma ob koncu letošnjega leta ali v začetku leta 2021. Natančnejši termin objave bo objavljen v Terminskem načrtu objave javnih razpisov za drugo polovico letošnjega leta na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Mreže za podeželje