Razpis za Kmetico leta 2019

30 septembra, 2019
0
0

Zveza kmetic Slovenije bo tudi letos ob praznovanju svetovnega dneva kmetic podelila naziv Kmetica leta 2019. Letošnja izbranka bo že sedemnajsta po vrsti.

»Pri izboru nas ne zanima materialni položaj kmetije oziroma kandidatke, iščemo osebo, ki ji lahko pripišemo prizadevanja za naš prostor, naše podeželje in naš kmečki stan, še posebno prizadevanja za kmetice oziroma podeželske žene na lokalni, občinski, državni ali mednarodni ravni. Naziv kmetica leta podeljujemo za opravljeno delo, za dosežke in v želji, da nam vsaka s svojimi močmi pomaga pri zastopanju našega stanu še naprej. Kandidirajte torej tiste, za katere menite, da si ta naziv zaslužijo. Komisija pa bo med predlogi izbrala novo kmetico leta,« je povedala predsednica ZKS Irena Ule.

RAZPISNI POGOJI

Kandidatko lahko predlaga društvo, ki je član Zveze kmetic Slovenije in ima poravnano članarino tudi za leto 2019. Kandidatka mora biti na dan izbora stara najmanj 55 let, živi in dela na kmetiji in je članica društva, ki jo predlaga. Kandidatka ne sme biti članica trenutnih odborov ZKS. Kandidatka lahko kandidira le enkrat.

Izbor med prispelimi prijavami bo opravila petčlanska komisija, ki je sestavljena iz treh predstavnic odborov ZKS in dveh predstavnic naključno izbranih društev določenih na seji odborov. Ocenjevanje je anonimno in komisija odloča izključno na podlagi opisov kandidatk.

Natančna navodila o prijavi kandidatke in vsem potrebnih podatkih so prejele predsednice društev po e-pošti. Rok za prijavo kandidatke pa je 5. oktober 2019.