Vreme Naročite se
Pokazati ranljivost je pogumno dejanje
Pogovor z Lucijo Pinterič o psihosocialni podpori kmetom.
Barbara Remec KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Sreda, 18. January 2023 ob 15:36

Odpri galerijo

Lani se je končal projekt neMOČ podeželja, s katerim so mladi podeželani skupaj s strokovnjaki javno govorili o temah, ki jim neradi posvečamo veliko pozornosti: osebnih stiskah kmetov in pomenu duševnega zdravja za kakovostno življenje na podeželju. Rezultat projekta je celostna podpora kmetom, ki jo od septembra lani brezplačno nudi svojim članom Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, in zajema različna področja: duševno zdravje, socialno varnost, svetovanje prenosniku in prevzemniku kmetije, gospodarsko učinkovitost, zaposlovanje na kmetiji in pravno svetovanje. »Želeli smo oblikovati mesto, na katerem bi kmetje lahko reševali težave individualno in z različnih področij, saj se mnoga med njimi prepletajo,« uvodoma pojasni Lucija Pinterič, vodja skupine sedmih strokovnjakov, ki pomaga članom kmečke družine, ki se znajdejo v stiski.

Lucija Pinterič je 15 let delala na KGZS na področju živinoreje, a je začutila, da je njeno poslanstvo pomoč ljudem. Ob delu je končala izobraževanje s področja psihoterapije, igralne terapije in nekaterih drugih terapevtskih tehnik ter zamenjala svoj poklic, a ostala na isti ustanovi. Od septembra lani sodeluje pri celostni podpori kmetijam v okviru individualnih svetovanj na področju gospodarske učinkovitosti in izboljšanja odpornosti kmetij, ki so podprta prek javnih sredstev in pridobljena v sklopu javnega naročila MKGP, ukrep M02 svetovanje, podukrep M2.1: Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja.

O telesnem zdravju nimamo zadržkov govoriti, notranje stiske in duševno zdravje pa so nekaj, o čemer na glas ne govorimo radi. So res še vedno izraz šibkosti, našega lastnega neuspeha in sramu?
O osebnih stiskah in duševnem zdravju večina ljudi še vedno zelo težko spregovori. Je pa tudi pri nas vedno več ljudi, ki se zavedajo, da sami ne bodo zmogli rešiti svojih stisk in poiščejo strokovno pomoč. Že prvi dan na novem delovnem mestu je moj telefon nekajkrat zazvonil, kar kaže na to, da se ljudje zavedamo, kako pomembno je tudi naše počutje. Ljudje me pokličejo, v živo pa jih pride k meni približno desetina. Najpogosteje pokličejo ženske, ki trčijo na težave v odnosih v družini, bodisi z možem, otroki … Moški težje storijo ta korak, kar je razumljivo, saj so bili tako naučeni: da morajo biti močni, ne smejo jokati, saj bi s tem pokazali svojo šibkost, čutijo krivdo in sram. Moški v kmečki družini je skrbnik, močan in stabilen steber, od njega je odvisna finančna varnost kmetije. Tako je bilo nekdaj in to se do danes ni spremenilo.

Tisti, ki zajoče, pokaže svojo ranljivost in to je izredno pogumno dejanje, saj šele takrat, ko zmoremo pokazati svojo ranljivost, lahko zaživimo polno življenje. Takrat lahko v polnosti doživljamo radost, veselje in ljubezen, hkrati pa postanemo ranljivi tudi za bolečino. To velja za žensko in moškega. Dokler ne znamo doživljati vseh teh občutij, ne moremo polno živeti.

»Pred čutenjem se zavarujemo s ‘stebri in zidovi’, ki jih gradimo okoli sebe. Tako se zavarujemo pred bolečino. Ti postanejo naša rešitev, odrešitev, hkrati pa se izoliramo pred ljudmi, saj nikogar ne spustimo blizu. Zidovi postajajo višji in višji, tak človek pa je vedno bolj osamljen ne glede na to, koliko ljudi je okoli njega.«

Katera je tista prelomna točka, da se človek v stiski opogumi in vas pokliče?
To nikoli ni trenutni vzgib. To je posledica dolgotrajne stiske, ko oseba ne vidi več izhoda in upa na olajšanje. Pogosto ljudje rabijo samo nekoga, s katerim se lahko odkrito pogovarjajo, zato so naša svetovanja anonimna. Na kmetijah je osamljenost zelo pogosta težava. Preprosto imajo ljudje manj možnosti za spoznavanje novih ljudi, ker so vse življenje na kmetiji in tako niso spletli svoje socialne mreže. Če človek hodi v službo, spontano gradi svojo »mrežo« prijateljev in znancev, saj med sodelavci vedno najde koga, s katerim se lahko zbliža, se z njim pogovori o marsičem, na kmetiji je to oteženo. Na kmetiji to ne poteka spontano, ampak mora biti to zavestna odločitev posameznika, da se odpravi s kmetije in gre nekam, kjer bo spoznal in srečal nove ljudi.

Vsak rabi v svojem življenju kdaj psihosocialno podporo. Pridejo trenutki, ko sam ne zmoreš, si preutrujen, izgorel, ali pa se znajdeš v situaciji, ko se počutiš kot hrček, ki teče na kolesu – ves čas si v pogonu, pa se nikamor ne premakneš …

Naj ponazorim: če se kreganje med dvema osebama vedno začne tako, da se ton pogovora stopnjuje in na koncu nihče ne doseže svojega, ampak vsak odide po svoje, in se ta vzorec ponavlja lahko tudi deset let in več, imamo dve možnosti. Prva je, da poiščemo pomoč, če želimo ta odnos ohraniti in doseči harmonijo, in druga, da se iz odnosa preprosto umaknemo.

Ali mora biti odločitev, da poiščemo strokovno pomoč, osebna? Težko namreč nekoga prisilimo v to.
Res je. Odločitev mora biti prostovoljna. Sami se moramo zavedati svoje težave in si želeti spremembe v življenju. Pravi čas, da poiščemo pomoč, je, ko opazimo, da se vedno znova znajdemo v istih situacijah in istih negativnih vzorcih vedenja, ker jih sami ne moremo ali ne znamo spremeniti. Smo jih pa prepoznali, ozavestili in s tem že naredili prvi korak.

Osebnostno se lahko razvijamo in rastemo le skozi krize. Vsaka kriza nas želi nečesa naučiti, od nas pa je odvisno, ali znamo in zmoremo njen nauk prepoznati. Vprašajmo se, kaj nas poskuša ta kriza naučiti. Če sami pridemo do odgovora, lahko nauk prenesemo v vsakodnevno življenje. Težava nastopi, ko teoretično vemo, kaj moramo narediti, ne znamo pa tega prenesti v življenje. Zato je pomembno, da se pogovarjamo. Včasih je že dovolj, da se nekomu zaupamo in nam odpre drug pogled na situacijo. Zato je tako zelo pomembna naša socialna mreža, da imamo ljudi, ki jim zaupamo in se z njimi lahko pogovorimo. Posebno ženske smo zelo verbalne, marsikatero stisko predelamo in presežemo z odkritim pogovorom.

Ženske tepe jezik, moške alkohol. To drži?
Meja sprejemljivosti alkohola je v Sloveniji previsoka. To, da ljudje pijejo alkohol za žejo, ni sprejemljivo. Tudi nasilja za štirimi stenami je več, kot si mislimo. Tudi v družinah, ki so navzven zgledne. Zavedati se moramo, da sta tako žrtev kot nasilnež v stiski. Razlika je v tem, da tisti, ki nasilje izvaja, po navadi težave ne želi reševati drugače oz. ne vidi druge možnosti, ampak samo blaži svojo bolečino. Zato praviloma pomoč prve poiščejo žrtve. Za nasilneža v kmečki družini je lahko kritična točka, ki pripelje do spremembe, odločna žena, ki se mu upre in ga postavi pred dejstvo: ločitev. Če takrat razume, da bo ostal brez vsega, bo ukrepal. Alkoholik se bo v tem primeru odločil za zdravljenje. Ali bo to uspešno, pa je odvisno, zakaj se je za ta korak odločil. Če se je zaradi »okolice«, zdravljenje ne bo uspešno, saj bo slej ko prej naletel na »sprožilec« in se bo vrnil k stari, znani utehi: alkoholu. Okolica namreč nikoli ni zadovoljna in to je boleče. Če pa pomoč poišče iz lastne želje, potem je možnost za uspešno zdravljenje velika.

»Opravljanje na vasi naredi izjemno veliko škode, lahko uniči tudi veliko življenj. Naj vsak govori samo o sebi. Vsak ima svojo zgodbo in zgodovino, ki je drugi ne poznajo, da bi lahko presojali in obsojali.«

Tudi moški so žrtve na kmetijah, ne samo ženske.
Nasilje nad moškimi je drugačno. Največkrat gre za psihično nasilje žene, pa tudi otrok in staršev. Pogosto naša bolečina ali tesnoba izhajata iz otroštva. Otroci med odraščanjem opazujejo starše in se pri tem učijo njihovih vzorcev: opazujejo, kako so starši reševali težave, kako so se odzivali v določenih kriznih situacijah … otrok pa to nezavedno ponotranji. Če sta se starša kregala, se nam zdi povsem normalno, da se tudi v svoji družini kregamo. Ko prepoznamo isti vzorec in vidimo, da je za nas škodljiv, ga lahko z določenimi tehnikami spremenimo. Seveda je to dolgotrajen proces. A sprememba škodljivih vzorcev v pozitivne vzorce vedenja je zapuščina za naše zanamce, da ne bodo delali istih napak. Otroci nas namreč ne poslušajo, ampak opazujejo, kako mi rešujemo težave.

DELOHOLIZEM

Kako moški rešujejo osebne stiske?
Pogosto se zatečejo k delu. Deloholizem je na kmetiji nekaj normalnega in je opravičljiva odvisnost. Preprosto ljudje smatrajo, da je tisti, ki nenehno dela, priden. V resnici pa je tudi to odvisnost, ker človek ne more nehati, hkrati pa je delo tudi beg pred težavami in soočanjem z njimi.

Deloholizem pa lahko pripelje do izgorelosti. Kmetje imajo zanjo drug izraz: lenoba.
Izgorelost je zelo stigmatizirana, tako kot to velja za depresijo in druge duševne bolezni. Preprosto na kmetiji izgorelost ni sprejeta. Če si zlomimo nogo, natanko vemo, kaj moramo narediti. Duševne težave pa šikaniramo, jih ne priznavamo, ker smo polni predsodkov, ki izhajajo iz njihovega nepoznavanja in strahu.

Kaj pa če se soočamo z izgorelostjo ali drugimi duševnimi stiskami enega od članov naše družine? Se naš pogled nanje takrat spremeni?
Odzivi so zelo različni. Izgorelost pogosto spremlja tudi depresija. Nekateri razumejo, da je to bolezen, da mora taka oseba počivati, nekateri pa se odzovejo agresivno, češ, zakaj si len, iz tebe ne bo v življenju nič, misliš, da bodo drugi delali namesto tebe … Tak odziv pa je že psihično nasilje. Še vedno so ljudje, ki so prepričani, da človek to dela zanalašč. V resnici pa je ta oseba v hudi duševni stiski, zato pobegne oz. se umakne v svoj svet, saj zanj postane resnično življenje tako neznosno, da ne zmore več. Njegovo telo se mora rehabilitirati, zato rabi počitek.

Depresija je v resnici umik, ko resnično stanje postane tako nevzdržno, duševno tako obremenjujoče in tesnobno, da možgani rabijo počitek in človek pobegne v drug svet.

DENAR JE MOČ

Žaljivke, zmerjanje, vpitje … ženske na kmetijah ne smatrajo kot psihično nasilje. Zakaj se jim zdi to sprejemljivo?
Družinsko in delovno okolje se na kmetiji prepletata, kar vpliva tudi na odnose med kmečkim parom. Ta je skupaj vsak dan 24 ur, tega ne doživlja nihče drug. Med njima je razkrito vse, zasebnosti skoraj nimata. Če vse življenje poslušamo samo enega človeka, postanemo preveč ozkogledni. Preprosto zakrknemo in poznamo samo eno resničnost – moža/ženo in kmetijo. Zato nam postanejo nekatere stvari normalne: na primer žaljivke, poniževanje, zmerjanje … to se ljudem ne zdi nič takega, ker drugega načina komunikacije ne poznajo. Šele ko izstopimo iz tega okolja, lahko vidimo, da ni povsod tako in da obstajajo drugi načini komunikacije. Zato je tako zelo pomembna socialna mreža, da si z ljudmi, ki razmišljajo drugače, in se nam odpre drugačen pogled na svet.

Koliko to, da ženske na kmetiji nimajo lastnega dohodka, vpliva na to, da morajo »požreti« vse in se počutijo manjvredne na kmetiji? Ali to poglobi njihove stiske?
Zelo. Denar je močna vrednota v življenju. Če imaš denar, imaš moč. Tu je človeštvo zašlo. Če nisi lastnik nečesa, kar ženska na kmetiji pogosto ni, in samo živi tam ter mora prositi za denar, je to zanjo izredno ponižujoče, prežeto s sramom in krivdo, da je razsipna s podarjenim denarjem. Ker nimajo denarja, tudi nimajo besede pri sprejemanju odločitev na kmetiji. Tudi če povejo svoje mnenje, to po navadi nima nobene teže. Tak odnos je na meji sužnjelastništva. Moč denarja ljudje izkoriščajo in uporabljajo za nadzor in moč nad drugimi.

Kakšni pa so zdravi odnosi med starši in otroki?
Kljub temu da je na kmetiji družina ves dan skupaj, opažam, da so starši izredno odsotni iz življenja svojih otrok. Na kmetiji se dela, dokler ni vse narejeno – kar pa ni nikoli. Če je ženska preobremenjena in ne zmore postoriti vsega, so otroci prepuščeni sami sebi. So samorastniki in so prisiljeni že v otroštvu odrasti. Znajdejo se v osamljenosti, samoti, čeprav so materialno preskrbljeni. Tak otrok ne bo iskal pomoči pri starših, ko se znajde v stiski.

Prevzem kmetije pretrese odnose v družini.
To je v vsakem primeru stresen dogodek, ne glede na to, ali je vesel ali ne. Od tega, kako sta starša zgradila odnos z otrokom, ki mu predajata kmetijo, je odvisen prevzem in odnosi med njimi: kako se bodo dogovarjali, kako bo prevzemnik ravnal s starši kot delavci na kmetiji, koliko svobode pri odločanju in vodenju kmetije bosta starša pustila prevzemniku, ali bosta še naprej držala vajeti kmetije in bo mladi prevzemnik le na papirju. Tu se pokaže veliko psihičnega nasilja nad mladimi prevzemniki: starši pritiskajo nanje, kako morajo voditi kmetijo, kam morajo vlagati, kako morajo delati, zavirajo razvoj kmetije, vpeljevanje novosti …

To bo trajalo, dokler bo mladi prevzemnik dopuščal tako vedenje. Ko pa bo enkrat rekel DOVOLJ, se bodo začele dogajati spremembe. Da oseba to stori, pa mora biti močna, stabilna, prepričana vase in pripravljena zdržati vse pritiske ter sprejeti, karkoli se bo zgodilo.

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 22. Nov 2023 at 16:29

598 ogledov

Izzivi »pomlajevanja« družinskih kmetij
Tretjina kmetov v Evropski uniji je starejših od 65 let, medtem ko samo 11 % vseh kmetijskih gospodarstev v državah Evropske unije vodijo kmetje, mlajši od 40 let. Prepričati več mladih, da nadaljujejo s kmetovanjem, je postalo izziv vseh evropskih držav. Z izjemo nekaterih so vse pri tem dokaj neuspešne, čeprav je naslednja generacija mladih kmetov tista, ki lahko poveča konkurenčnost kmetijstva na stari celini ter neprekinjeno zagotavlja trajnostno pridelavo hrane po najvišjih in neoporečnih standardih.Tudi podatki o starosti gospodarjev slovenskih kmetij niso spodbudni, saj smo že desetletje med najmanj uspešnimi državami pri predaji kmetije med generacijama. Vzrokov za prepočasno »pomladitev« je veliko, pri čemer ima pomembno vlogo tudi zaupanje mladih kmetov v kmetijsko politiko, ki jim kroji usodo in narekuje prihodnji razvoj njihove kmetije. Mladi kmetje imajo voljo in strokovno znanje, toda želijo si tudi pravega ravnotežja med poklicnim in družinskim življenjem. Za to pa potrebujejo tudi primerno podporno okolje, da kmetijstvo ne bo le veselje, temveč tudi dovolj donosna dejavnost za dostojno življenje družine in nove naložbe na kmetiji, s katerimi bodo krepile konkurenčnost na neusmiljenem globalnem trgu.Težave, na katere opozarjajo mladi, ki si želijo kmetovati, so predvsem dostop do zemljišč in kreditov, pri čemer so zdaj omejeni. Zato jim je treba zagotoviti namenske finančne instrumente, lažji in cenejši dostop do zemljišč ter primerno mesto v verigi preskrbe s hrano. Ker kmetovanje ni le poklic, ampak način življenja, je izboljšanje življenjskih pogojev na podeželju z ustrezno infrastrukturo za zdravje, izobraževanje, mobilnost in digitalizacijo lahko del rešitve za trenutno upadanje števila kmetij tudi pri nas.Dejstvo je, da staranja evropskega kmetijskega prebivalstva ni mogoče zaustaviti samo s finančno podporo. Jasno je, da težava niso le nezainteresirani mladi, temveč predvsem nerazumevanje njihovih želja in potreb. Zato težava ni v tem, da bi spodbudili več mladih za prevzem kmetije, temveč da bi odpravili ovire, zaradi katerih v kmetijstvu ne vidijo svoje prihodnosti.Kako bo država pomagala pri predaji kmetije, kakšni bodo novi razpisni pogoji za mlade prevzemnike, kako do brezobrestnega kredita, kako v družini najlažje steče pogovor o predaji kmetije ter o formalnem prenosu kmetije so teme, ki smo jih naslovili na naslednjih straneh.Medgeneracijski prenos kmetijeBodo spremenjeni razpisni pogoji mikavnejši?Na težko pričakovani prvi javni razpis za mlade prevzemnike kmetij v novem programskem obdobju SKP 2023–2027, objavljenem konec avgusta, je prispelo le 84 vlog. Čeprav je bilo za intervencijo IRP24 Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov predvidenih 12 milijonov evrov, bo porabljenih manj kot 3 milijone. Na MKGP menijo, da je razlog za maloštevilen odziv v tem, da je v času objave javnega razpisa že potekalo usklajevanje sprememb intervencije za drugi javni razpis, zato so se mladi kmetje, za katere bodo pogoji v naslednjem javnem razpisu ugodnejši, odločili, da se na prvi javni razpis še ne bodo odzvali. MKGP je z letošnjim javnim razpisom omogočilo, da vlogo za podporo oddajo predvsem mladi kmetje, ki bodo kmalu dopolnili 41 let in s tem presegli zgornjo starostno mejo. Na MKGP menijo, da je bil tovrsten odziv pravzaprav pričakovan. Ne glede na razloge za slab odziv bi lahko bili zaskrbljeni. Kdo, če ne mladi kmetje, bo prideloval hrano?S staranjem gospodarjev kmetij se soočajo vse države Evropske unije, pa vendar so nekatere države pri pomlajevanju uspešnejše od drugih. Slovenija vsekakor ni zgled, saj smo že desetletje med tistimi državami, v katerih prenos kmetije na mlajšo generacijo poteka prepočasi in prepozno.Da bi ohranili trajnostno pridelavo hrane in dvignili konkurenčnost slovenskih kmetij, je »pomladitev« slovenskih kmetij nujna in zato prednostna naloga strateškega načrta skupne kmetijske politike. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že od leta 2007 neprekinjeno objavlja javne razpise, s katerimi dodeljujejo nepovratna javna sredstva mladim kmetom prevzemnikom. Prešli smo že dve programski obdobji, s prvim letošnjim razpisom za intervencijo IRP24 Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov pa vstopili v tretje programsko obdobje.■Za celotno programsko obdobje je za intervencijo IRP24 Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov na voljo 56.491.360,00 evrov, s katerimi bodo podprli 1590 mladih kmetov. Cilji intervencije so: izboljšanje starostne strukture gospodarjev kmetij, povečanje konkurenčnosti slovenskih kmetij in ohranitev delovnega mesta na prevzeti kmetiji.Letošnjim vlagateljem bodo odločbe izdane letos, izplačilo prvega obroka – to je 70 % odobrenih sredstev – pa bodo prejeli do konca leta. Naslednji drugi javni razpis, napoveduje Marija Brodnik Lodewijk z MKGP, lahko pričakujemo v prvi polovici naslednjega leta. V sklopu druge spremembe strateškega načrta, ki jo je Evropska komisija potrdila septembra letos, tudi na kmetijskem ministrstvu napovedujejo pozitivne spremembe pri razpisnih pogojih za mlade kmete. Te naj bi marsikateremu mlademu kmetu omogočile in olajšale dostop do nepovratne denarne pomoči pri prvem zagonu in vzpostavitvi kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Novosti pri drugem javnem razpisu in utemeljitve sprememb je povzela naša sogovornica.1. OMEJITEV PET LET SAMO ZA PREVZETO KMETIJOPri drugem javnem razpisu za IRP24 bo pomembno, da je mladi kmet vpisan v RKG kot nosilec prevzetega kmetijskega gospodarstva največ pet let pred vložitvijo vloge ali da pred tem obdobjem ni imel v RKG vpisanih grafičnih enot rabe zemljišč. To pomeni, da ne bo preverjanja, ali je bil mladi kmet že kdaj prej nosilec katerega koli drugega KMG. Lahko je bil celo nosilec prevzetega KMG več kot pet let, če pred tem obdobjem v RKG ni imel vpisanih grafičnih enot rabe zemljišč.2. VKLJUČITEV V PIZ TUDI TRI MESECE PO PREJEMU ODLOČBEPri prvem javnem razpisu je moral biti vlagatelj na dan oddaje vloge na javni razpis vključen v PIZ iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, z drugim javnim razpisom pa imajo vlagatelji naslednji »odpustek«: mladi kmet lahko kandidira za sklop 1, če je v vključen v PIZ iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ob oddaji vloge na javni razpis ali se vključi vanj v treh mesecih od datuma izdaje odločbe o pravici do podpore. Če namerava to storiti, to navede v poslovnem načrtu, ki ga priloži vlogi.3. NIŽJI STANDARDNI PRIHODEKMladi kmetje, ki kmetujejo na težjih območjih kmetovanja in izpolnjujejo naslednje pogoje: sedež kmetijskega gospodarstva leži na najmanj 700 metrih nadmorske višine, ima točke v OMD in več kot 50 % zemljišč v naklonu nad 35 %, lahko dosegajo najnižji vstopni prag 8000 evrov standardnega prihodka. Pri prvem javnem razpisu je bil vstopni prag zanje višji, in sicer 10.000 evrov.■Najnižji vstopni prag, ki ga mora dosegati kmetijsko gospodarstvo, je 12.000 evrov standardnega prihodka, zgornji pa 330.000 evrov. Ta podatek je razviden iz registra kmetijskega gospodarstva.Medtem ko se zgornja meja preverja samo prek standardnega prihodka, se spodnja meja lahko dokazuje tudi drugače, in sicer tako, da vlagatelj izpolnjuje enega od naslednjih pogojev: v predhodnem koledarskem letu dosega čisti prihodek od prodaje oz. prihodek KMG, ki ga dokaže z obračunom dohodnine od dohodka iz dejavnosti (kmetijske, gozdarske in dopolnilne); vstopni pogoj je nižji za mlade kmete, ki kmetujejo na gorsko-višinskih kmetijah; ali pa imajo od 100 do največ 240 čebeljih družin.4. TRILETNI POSLOVNI NAČRTPri prvem javnem razpisu je bil za tiste mlade kmete, pri katerih prenosnik ni nameraval kandidirati za intervencijo IRP30 Medgeneracijski prenos znanja, obvezen dvoletni poslovni načrt. Z naslednjim razpisom bo obdobje izvajanja poslovnega načrta enotno za vse upravičence in bo trajalo tri leta.5. VIŠJE IZPLAČILO PRVEGA OBROKAPodpora se izplača v dveh obrokih. Pri prvem javnem razpisu bo s prvim obrokom izplačanih 70 % dodeljenih sredstev na podlagi odločbe o pravici do sredstev, z drugim razpisom pa se izplačilo prvega obroka dvigne na 90 %, preostali delež pa se izplača po dobrih treh letih na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev; to je po izpolnjenem poslovnem načrtu in opravljenih kontrolah.6. IZOBRAZBA KATERE KOLI SMERIDoločena je osnovna podpora, ki pa se lahko zviša s pavšali. Pavšalni dodatek za izo brazbo v višini 5000 evrov (velja za sklop 1 in sklop 2) se dodeli, če ima vlagatelj ob oddaji vloge na javni razpis pridobljeno najmanj peto raven izobrazbe katere koli smeri in ne nujno izobrazbo kmetijske ali s kmetijstvom povezane smeri, kot je bilo pogojeno pri prvem javnem razpisu.7. KNJIGOVODSTVO ALI FADNPavšalni dodatek 3000 evrov se vlagatelju dodeli, če ob oddaji vloge na javni razpis na svoje ime vodi knjigovodstvo v skladu s SRS za davčne namene oz. ima vzpostavljeno knjigovodstvo v skladu z metodologijo FADN.8. NIŽJI DELEŽ EKOLOŠKIH POVRŠINZa tiste mlade kmete, ki vstopajo v javni razpis z ekološkimi površinami, po novem velja naslednje: 20 % dodatek na vsoto pavšalov se dodeli za ekološko kmetovanje, če ima upravičenec ob oddaji vloge na javni razpis najmanj 50 % kmetijskih zemljišč v upravljanju v ekološkem kmetovanju ali v preusmeritvi, ob oddaji zahtevka za izplačilo drugega obroka pa mora imeti 80 % kmetijskih zemljišč v upravljanju v ekološkem kmetovanju. Ta dodatek se dodeli, če ga vlagatelj v vlogi na javni razpis izrecno uveljavlja.PODPORA OD 18.600 DO 57.600 EVROVŠe naprej ostajata dva sklopa, bistvena razlika pa je v tem, ali je mladi kmet profesionalni kmet ali kmetuje ob službi. Vlagatelj, torej mladi kmet, star med 18 in 40 let (fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik ali družba z omejeno odgovornostjo, ki jo ustanovi fizična oseba, ki je edini družbenik in tudi poslovodja te družbe), lahko kandidira za sklop 1 ali sklop 2.Če je vlagatelj ob oddaji vloge na javni razpis vključen v obvezno ali prostovoljno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti in izpolnjuje preostale pogoje, lahko izbere sklop 1. »Ni pa nujno,« poudarja sogovornica. »Sklop 2 lahko izberejo tudi vlagatelji, ki so ob oddaji vloge na javni razpis vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, vendar niso prepričani, ali bodo lahko ta status, torej delovno mesto na kmetiji, ohranili neprekinjeno vseh 5 let od datuma izdaje odločbe o pravici do podpore, kot to zahteva razpis.«Razlika med sklopom 1 in sklopom 2 pa je seveda višina nepovratne denarne pomoč. Pri sklopu 1 je osnovna podpora 40.000 evrov, ki pa se lahko zviša na največ 57.600 evrov, pri drugem sklopu pa se osnovna podpora 18.600 evrov lahko zviša na 31.920 evrov.PAVŠALNI DODATKI ZA OBA SKLOPA SO NASLEDNJI:• 5000 evrov za ustrezno izobrazbo vlagatelja ob oddaji vloge na javni razpis,• 3000 evrov za vodenje knjigovodstva za davčne namene na svoje ime,• 20 % na skupno vsoto pavšalov, če najmanj 80 % zemljišč, ki jih ima vlagatelj, izpolnjuje zahteve iz predpisov, ki urejajo ekološko kmetijstvo.Vlagatelji morajo izpolnjevati tudi preostale splošne razpisne pogoje, ki jih določa Uredba, in nekatere druge zahteve ter pogoje, ki se nanašajo na velikost kmetijskega gospodarstva. Pomemben del vloge pa je tudi poslovni načrt, ki mora nujno vključevati obvezne razvojne cilje: vodenje dvostavnega knjigovodstva ali FADN (če ob oddaji vloge na javni razpis še ni vzpostavljeno na ime mladega kmeta), obvezno usposabljanje s področja upravljanja KMG in finančnih spretnosti, cilje, ki prispevajo k varstvu okolja in prilagajanju podnebnim spremembam.TRILETNA PODPORA ZA 700 PRENOSNIKOVZ intervencijo IRP24 Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov je povezana tudi intervencija IRP30 Medgeneracijski prenos znanja. Oba javna razpisa bosta objavljena v istem letu, zato se morata mladi prevzemnik in prenosnik na razpis prijaviti v istem letu.Za celotno programsko obdobje je za to intervencijo rezerviranih 7.560.000 evrov javnih sredstev, kar naj bi bilo dovolj za 700 prenosnikov kmetij.Podpore za prenos specifičnega znanja in izkušenj ne bodo prejeli vsi prenosniki kmetije, temveč le tisti, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje. To pa so: 10 let so bili nosilci KMG (v obdobju 20 let), ki so ga prenesli na mladega kmeta, in bili najmanj sedem let (v obdobju 20 let) profesionalni kmetje na tem KMG (to pomeni, da so bili vključeni v PIZ iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na tem KMG) in so najmanj petkrat oddali zbirno vlogo za ta KMG. Prevzemniku, na katerega je prenosnik prenesel kmetijsko gospodarstvo, mora biti izdana odločba o pravici do podpore na javnem razpisu za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov na sklopu 1 in biti mora vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzetem kmetijskem gospodarstvu oziroma je moral ob oddaji vloge na javni razpis načrtovati vključitev v navedena zavarovanja v roku treh mesecev od datuma izdaje odločbe o pravici do podpore.Prevzemnik in prenosnik se morata dogovoriti o tem, kako bo prenos znanja in izkušenj potekal, in o tem poročati. Ena od aktivnosti pri prenosu znanja je tudi vsakoletno svetovanje s stani JSKS mlademu prevzemniku, pri katerem morata biti prisotna oba – prevzemnik in prenosnik.»Osnova je uredba o izvajanju intervenciji IRP 24 in IRP 30 iz SN SKP. Na podlagi druge spremembe SN imamo že v pripravi novelo uredbe, v kateri bodo te spremembe navedene. Prenosnik bo prejel podporo kot pavšalni znesek v višini 10.800 evrov, ki bo izplačan na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev v treh obrokih – enkrat na leto za preteklo leto. Vsak obrok bo znašal 3600 evrov, skupaj bo prenosnik prejel 10.800 evrov v treh letih,« je povedala sogovornica.Predvidene spremembe za drugi javni razpis za mlade kmete naj bi nekoliko omilile razpisne pogoje, saj si tudi na MKGP želijo, da je razpis dostopen in privlačen čim več mladim kmetom. Glede na to, da je bil odziv slab že na zadnjih treh javnih razpisih za podukrep 6.1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete v prejšnjem programskem obdobju, pa ni izključujoče, da se bodo pogoji do konca tega obdobja še rahljali.

Thu, 16. Nov 2023 at 14:55

86 ogledov

Največji izzivi: dostop do zemlje, sredstev in znanja
V Sloveniji neprekinjeno podpiramo prenos kmetije na mlajšo generacijo z različnimi ukrepi SKP že od leta 2007. Kljub temu je »pomladitev« gospodarjev kmetij prepočasna, saj leta 2020 ni bilo niti pet odstotkov gospodarjev kmetij mlajših od 35 let, več kot 35 odstotkov pa jih je bilo starejših od 65 let. Kje tiči vzrok za (pre)pozen prenos kmetije na naslednika – se kmetije oklepajo starejši ali mladim kmetovanje ni mikavno?Odgovore na obe vprašanji so iskali v spletni anketi Zveze slovenske podeželske mladine, ki so jo pripravili v sodelovanju s portalom Agrobiznis, izsledke pa sta predstavili na svetovalni konferenci za bodoče mlade prevzemnike Anja Kastelic, predsednica ZSPM, in Doris Letina, vodja področja za mlade kmete in kmetijsko politiko pri ZSPM.Na anketna vprašanja je odgovarjalo 180 mladih kmetov, rezultati, pravi Letinova, pa dajo reprezentativno sliko resničnega stanja. Anketiranci so namreč iz vseh slovenskih regij, največ odgovor pa je prispelo iz najbolj izrazito kmetijskih območij: Podravja, Savinjske regije in Gorenjske.Na anketo so odgovarjali tisti, ki so kmetijo že prevzeli, in tisti, ki jo nameravajo. Povprečna starost anketirancev, ki so že prevzeli kmetijo, je bila ob prevzemu kmetije med 25 in 30 leti (takih je dobrih 24 %), med 35 in 40 letom pa je kmetijo prevzela dobra petina anketiranih.ZAKAJ JE POGOVOR POMEMBENO tem, kako pomembna je priprava vseh članov družine na prenos kmetije, je spregovorila Anja Kastelic: »Ko smo pred leti naslavljali to temo, se je pogosto govorilo le o pravno-formalnem vidiku prenosa kmetije in izplačilu dedičev. Zdaj pa govorimo tudi o socialnem vidiku prenosa kmetije. To je pomemben preboj. Verjamem, da je k temu pripomogel tudi projekt neMoč podeželja, ki ga je ZSPM pripravila v sodelovanju s KGZS. Ta je odpiral teme, kot so stiske na kmetiji, ki ne izhajajo iz ekonomskih in okoljskih razlogov, temveč predvsem iz medgeneracijskega življenja in pomanjkanja časa za pogovor med člani družine. Zato pri ZSPM poudarjamo, da se je treba v družini pogovarjati in dogovarjati ves čas, še preden nastanejo problemi. Mladi morajo imeti možnost povedati, kaj jih moti, kaj želijo spremeniti ali delati drugače.«Kako pomemben je iskren pogovor v družini se zavedajo tudi anketiranci, saj jih je več kot polovica na vprašanje o tem, kako so se dogovarjali o prenosu kmetije, odgovorila, da so se o tem v družini odkrito pogovarjali. Četrtina anketirancev je priznala, da je pri tej temi v družini večkrat »zaškripalo«, 17 % pa, da so se zaradi tega večkrat skregali.■Anja Kastelic: »Mladi se morajo zavedati, da je menjava generacije na kmetiji velika prelomnica. Starejša generacija predaja svoje življenjsko delo, zato je treba razumeti njihove pomisleke in stiske. Da bi prenos kmetije potekal gladko in brez težav, je potrebno globoko zaupanje. To lahko dosežemo samo z dolgotrajno in iskreno komunikacijo in podporo vseh vpletenih.«FINANČNA PODPORA PRENIZKA, CILJI PREVISOKIKaj bi bilo dobro izboljšati, spremeniti ali vpeljati, da bi zmanjšali stres ali slabo voljo pri iskanju novega gospodarja kmetije? »V več kot 82 % zagotovo to, da bi zvišali podporo mladim kmetom za zagon dejavnosti in jim omogočili lažji dostop do finančnih virov,« je odgovore anketirancev povzela Doris Letina. Povedala je še, da je Evropska investicijska banka izdala opozorilo, da so slovenski kmetje (posebno mladi kmetje) v najbolj zapostavljenem položaju pri dostopu do finančnih sredstev med državami Evropske unije. »Zato apeliramo na banke in druge ponudnike, naj mlade kmete obravnavajo kot posebno skupino. Mladi kmetje bi morali biti prioriteta tudi pri finančnih instrumentih, finančni pogoji zanje pa ugodnejši.«Mlade so v anketi vprašali tudi to, kako so zadovoljni z intervencijami in cilji SKP iz strateškega načrta 2023–2027. Petdeset odstotkov vprašanih meni, da so intervencije prezahtevne, finančne podpore za takšne zahteve prenizke, cilji pa previsoki. Zaskrbljujoče pa je, meni Letinova, da kar 23 % vprašanih ne pozna dobro vseh intervencij, da bi podali svoje mnenje. »Mladi bi te intervencije morali poznati, saj so pomembno vodilo za razvoj kmetije.«KDAJ BO KMETIJSTVO BOLJ ZANIMIVO ZA MLADE?Mladi kmetje najbolj pogrešajo boljši dostop do kmetijskih zemljišč, finančnih sredstev in znanja. »To so ključni izzivi, ki jih moramo premostiti, da bodo mladi želeli kmetovati,« izpostavlja predsednica ZSPM. Razvoj marsikatere kmetije omejujejo pomanjkanje kmetijskih zemljišč ali pa so ta predraga za nakup oziroma najem. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki ima nižje najemnine, pa ima premalo zemljišč za vse, ki bi jih radi obdelovali. Zato mlade kmete moti dolgoročni najem na tisoče hektarjev, ki jih obdelujejo kmetijska podjetja. »Zato iščemo nove možnosti, kot je na primer zemljiški lizing. Ta bi mlademu kmetu omogočil nakup njive, ki jo ima v najemu od sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, če bi to želel,« pojasnjuje Letinova. Odbijajo jih tudi splošno stanje v kmetijstvu, zlasti nihanje odkupnih cen, in nevzdržne okoljske omejitve. Moti jih tudi to, da poklic kmeta v družbi še vedno ni dovolj cenjen.

Thu, 16. Nov 2023 at 14:46

92 ogledov

Podelili enajst zlatih priznanj
Zadnja nedelja v oktobru je že tradicionalno dan, ko na Bizeljskem opomnijo na preprosto in okusno jed iz ajdove moke in skute – bizeljski ajdov kolač. Tej kulinarični posebnosti je namenjena prireditev, na kateri tričlanska komisija oceni prinesene izdelke, nato pa vse tudi razstavijo. Letos jih je bilo 15, enajstim so podelili zlato priznanje.Bizeljski ajdov kolač je zelo uspešen projekt Aktiva kmetic Bizeljsko, ki deluje pod okriljem Društva kmetic Brežice, saj so z njim skoraj pozabljeno jed znova obudili in ji povrnili sloves v lokalnem okolju in širše. Zato k sodelovanju povabijo vse, ki cenijo tradicionalno hrano in kulinarične posebnosti domačega kraja ter se želijo preskusiti v pripravi te jedi, ki zahteva precej spretnosti.Bizeljski ajdov kolač»Priprava kolača skupaj z receptom se prenašata iz roda v rod in pripomoreta h krepitvi lokalne identitete, pestrosti in posebnostim našega območja. Najpomembnejše pa je, da tudi zato ajdov kolač še vedno živi med nami, da ga zna odlično pripraviti vedno več ljudi, da ga okolica ceni in spoštuje, kar je pomembno za ohranjanje kulturne in lokalne dediščine,« je povedala Zdravka Kampijut, predsednica brežiškega društva. Dodala je še, da je »nesnovna kulturna dediščina izjemnega pomena, zato jo moramo prepoznati, ohraniti in umestiti v slovenski in mednarodni prostor. S pomočjo in podporo Posavskega muzeja Brežice in Slovenskim etnografskim muzejem je Društvo kmetic Brežice že vpisano kot nosilec enote »priprave mlinčevke«, pripravljamo tudi vpis ženitovanjske pletenice v obliki srca. S ponosom sporočam, da je po dolgih letih vztrajanja tudi bizeljski ajdov kolač tik pred vpisom v register nesnovne kulturne dediščine.« Bizeljski ajdov kolač je postal nepogrešljiva jed na občinskih proslavah in prireditvah, vse pogosteje ga ponudijo tudi na regijskih in državnih prireditvah na Bizeljskem.Petnajst sodelujočih in kar enajst zlatih priznanjTričlanska komisija v sestavi: Slavka Preskar (članica DK Brežice), Sara Stadler, vinska kraljica Slovenije 2016, Ema Jevšnik (Kozjanski park) je pod budnim očesom koordinatorice projekta Milene Vranetič z veseljem ugotovila, da se kakovost izdelkov iz leta v leto izboljšuje. Med petnajstimi izdelki jih je kar enajst prejelo zlato priznanje.Dogodek je dopolnila tudi spremljevalna razstava namiznega posodja naših babic ter stojnice z lokalnimi pridelki in izdelki, Adrijan Černelč iz Kozjanskega parka pa je kot zanimivost predstavil načine cepljenja sadnega drevja.Vsako leto lepši in okusnejšiMed gosti prireditve je bil tudi prof. dr. Ivan Kreft, agronom in genetik ter eden vodilnih raziskovalcev ajde in jedi iz nje pri nas in po svetu, ki je najmlajšim udeležencem peke bizeljskega ajdovega kolača podaril svojo knjigo z naslovom Ajda. Kulturni program so pripravili glasbeni pedagog Vilko Urek z učenkami, prireditev v dvorani OŠ Bizeljsko pa sta popestrili tudi članici Erna in Vesna, ki se ob takih priložnostih prelevita v Francko in Pepco. Prijetno nedeljsko druženje se je končalo ob okušanju kolačev.Pripravila: Lea Babič

Wed, 15. Nov 2023 at 14:57

82 ogledov

Preden bo minilo.
Mine dan, teden, leto, desetletje. Sedim, pišem in strnem svoje misli. Se tudi tebi zdi, da nas čas prehiteva? Da smo dneve (in noči) preslepljeni od nenehnih obvestil, vojnih grozot, novih čudnih pijač, odstopov ministrov, novih uredb, zakonov. Da ne utegnemo (za)dihati?Šla sem na sprehod v gozd. Opazovala sem jesensko listje, ki se z vrtinčenjem v vetru poslavlja od drevesa, kot bi mu pomahalo v slovo. Listi blestijo v najrazličnejših odtenkih rdeče, rjave, rumene, oranžne. Poslavljajo se v toplih odtenkih, čeprav bodo razpadli na tisoče majhnih koščkov.In čeprav bo listje na tleh strohnelo, bo drevo na spomlad ponovno na novo ozelenelo. Z novimi zelenimi listi, s katerimi bo drevo zadihalo s polnimi pljuči, si priskrbelo potrebne hranilne snovi, hkrati pa nam ustvarilo kisik za dihanje.Tudi ti odvrzi svoje skrbi, stvari, ki jih ne moreš spremeniti, mnenja okolice, na katera ne moreš vplivati, dogodke, ki jih ne moreš prikrojiti, ljudi in odnose, ki jih ne moreš prilagoditi. V teh jesensko-zimskih mesecih razmisli, kako boš na spomladi zacvetel – predrugačil svoje misli, načrte in ideje, da boš zadihal s polnimi pljuči.Ne pozabi, preden bo minilo življenje, začni živeti.Kolumno pripravlja: ZSPM

Wed, 15. Nov 2023 at 14:51

87 ogledov

V Žužemberku zadišale potice
V Žužemberku je Društvo kmečkih žena Suha krajina Žužemberk v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije in Kmetijsko-gozdarskim zavodom Novo mesto prvo nedeljo v novembru priredilo osmo državno ocenjevanje potic z razstavo in slovesno podelitvijo priznanj in nagrad.Številne obiskovalce in razstavljavke, med njimi sta bila tudi dva razstavljavca, so nagovorili predsednica društva Tadeja Lavrič, žužemberški župan Jože Papež, predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule in častna gostja poslanka državnega zbora Anja Bah Žibert. Na ocenjevanje so gospodinje prinesle 46 potic. Slaba polovica potic je bila orehovih, preostale pa z različnimi nadevi, rozinami, pa tudi z marmelado in medom. Zanimive potice polnega okusa sta ocenjevali dve strokovni komisiji pod vodstvom Cvetke Lavrič in Rezke Jerin.»Pridne, delovne kmetice in kmetje se trudite, da pridelujete zdravo in varno hrano in izdelujete kakovostne tradicionalne izdelke, med katerimi imajo pomembno mesto tudi krušni izdelki in tradicionalna slovenska potica,« je v imenu Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto in direktorja Damijana Vrtina ter dveh ocenjevalnih komisij zbrane pozdravila Cvetka Lavrič in povzela vtise ocenjevalne komisije.PET Z VSEMI TOČKAMI, TRI POSEBNA PRIZNANJAPodelili so 12 srebrnih priznanj, dve bronasti, ena zahvalo in kar 31 zlatih priznanj. Med »zlatimi« poticami jih je kar pet osvojilo vse možne točke, v samem vrhu ocenjevanja so bile: Anica Šmalc iz Uršnih sel, Jožica Košiček iz Zafare pri Žužemberku, Helena Černe iz Črnomlja, Ana Novak iz Žužemberka in Anica Šuštar iz Srednjega Lipovca.Posebno priznanje za trikrat zapored doseženo zlato priznanje na državnem ocenjevanju potic so prejele: Ivica Longar, Anica Kmet, obe iz žužemberškega društva, in Mihaela Blatnik iz Društva kmetic Šentjernej.V kulturnem programu, ki ga je povezovala Brigita Lavrič, so se predstavili z recitacijo pesmi o potici Silva Mohorčič, harmonikar Domen Lavrič in s humoristično točko članici Društva podeželskih žena Mirna Peč Jelka Krivec in Nežika Režek.S humoristično točko sta v kulturnem programu navdušili članici Društva podeželskih žena Mirna Peč Jelka Krivec in Nežika Režek.Pripravil: Slavko Mirtič

Wed, 8. Nov 2023 at 09:51

800 ogledov

Slabo vreme, a vseeno dobra letina
»Dvanajstletni Žan, dve leti mlajša Nina in sedemletni Blaž Rak iz Oplotnice ponosno predstavljajo pridelke, ki so kljub deževnem vremenu prav dobro obrodili na domači kmetiji. Največja rdeča pesa tehta štiri kilograme, krmna pesa od 6 do 10 kilogramov, veliki korenčki pa tehtajo vsak po kilogram. Večino pridelkov bodo pojedli prašiči, rdeča pesa bo shranjena v kozarčkih za ozimnico, nekaj korenčka pa bo končalo v juhah in drugih jedeh,« je k fotografiji zapisala njihova sestra Eva.
Teme
duševno zdravje

Prijatelji

denis plavcakplavec jozLeon Kraljziliute88edita editaDMC TelevizijaAlen  OsenjakKarmen  GostinčarKMEČKI GLASMarinka Marinčič  KMEČKI GLASGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaDragica Heric KMEČKI GLASKristijan  Hrastar KMEČKI GLASVlasta Kunej KMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Pokazati ranljivost je pogumno dejanje