Vreme Naročite se

O spodbudah v naslednjem programskem obdobju so na omizju v Slovenski Bistrici razpravljali: Marija Brodnik Lodewijk, Rozka Saje, Jože Očko, Doris Letina in Alojz Mlakar. Pogovor je povezovala Marija Kresnik.

komentarji