»Dobro izkoristi leto kraljevanja,« je svojemu nasledniku Andreju Goležu zaželel Matej Gantar.

komentarji