Na stoti dan leta so posejali lan

6 maja, 2021
0
0

Obmurska vas Ižakovci v občini Beltinci se ponaša z dolgoletno tradicijo sajenja in tkanja lanu. Navada njihovih prednikov je bila, da so lan sejali na stoti dan novega leta, letos so to tradicijo obudili.

V Ižakovcih že več let deluje Društvo za kulturo in ljudsko izročilo, članice društva pa vsako leto na Otoku ljubezni v Ižakovcih ob reki Muri priredijo  etnološko prireditev, na kateri prikažejo pridelovanje lanu od setve do platna. Danes le redko kje še sejejo lan za predelavo, zato so se članice odločile, da letos na stoti dan leta seme lanu posejejo ob tkalski delavnici na ograjeni gredici na Otoku ljubezni. Ker so članice predvsem upokojenke, se bodo letos še posebno potrudile in skrbno opazovale, kako raste lan. Čez leto ga bodo očistile plevelov, ga dognojevale, sredi junija pa bo lan na Otoku ljubezni modro zacvetel. Ker na Otok ljubezni prihaja veliko turistov od vsepovsod, si bodo lahko ogledali lan, kar je novost te priljubljene turistične točke v občini Beltinci. Ko bo lan odcvetel in bodo dozorele rjave glavice, v katerih bo laneno seme, ga bodo ročno pomikale in ga dale sušiti. Ko bo lan suh, pa mu bodo odstranile glavice in iz njih vzele seme ter ga shranile za naslednje leto. Iz stebel lanu pa bodo na letošnjih Büjraških dnevih prikazale, kako se izdela laneno platno. Članice društva imajo ohranjeno tkalsko orodje, kot so trlice, kolovrat, motovilo in statva, na katerem tkejo platno, ter drugo orodje. Na domačijah so nekoč tkali platno predvsem v zimskem času, ko na polju ni bilo dela. To delo so povečini opravljale ženske, možje pa so jim pomagali pri drugih opravilih. Ižakovske tkalke so predane svojemu poslanstvu in na ta način ohranjajo že pozabljeno obrt tkalstva.

Jože Žerdin

Oznake