Medgeneracijski prenos znanja

28 marca, 2024
0
0

Sočasno z objavo javnega razpisa za intervencijo IRP 24 Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov je bil objavljen tudi javni razpis za intervencijo IRP 30 Medgeneracijski prenos znanja.

To je intervencija, na katero vlogo lahko odda prenosnik kmetije, ki se obveže, da bo skupaj s kmetijo svojemu nasledniku predal tudi specifična znanja in izkušnje, pridobljene z dolgoletnim opravljanjem kmetijske dejavnosti na prenesenem kmetijskem gospodarstvu.

Cilj te intervencije je usposobiti mladega prevzemnika za nadaljevanje kmetijske dejavnosti na prenesenem kmetijskem gospodarstvu. Za ta javni razpis je na voljo 3,29 milijona evrov nepovratnih sredstev. Prenosnik, ki izpolnjuje vse razpisne pogoje, prejme tri izplačila po 3.600 evrov na leto, skupaj 10.800 evrov. Od tega zneska se odšteje akontacija dohodnine.

Prenosnik, ki izpolnjuje vse razpisne pogoje, prejme tri izplačila po 3.600 evrov na leto, skupaj 10.800 evrov. Od tega zneska se odšteje akontacija dohodnine.

Razpisni pogoji

Do podpore so upravičeni prenosniki kmetije, ki so bili v zadnjih dvajsetih letih vsaj 10 let nosilci kmetijskega gospodarstva, ni pa pogoj, da je to zaporednih ali zadnjih 10 let, in so petkrat oddali zbirno vlogo za isto kmetijo. Pogoj, ki ga morajo izpolnjevati, je tudi ta, da so bili vsaj sedem let vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, a ne več kot pred dvajsetimi leti. Vlogo lahko oddajo tudi upokojenci, če izpolnjujejo prej omenjena pogoja. Do te podpore pa žal niso upravičeni tisti, ki niso zavarovani iz kmetijske dejavnosti. Pri točkovanju vloge se bodo upoštevale še starost prenosnika, lokacija kmetije ter kakovost načrtovanega prenosa znanja in izkušenj. Če mladi kmet ne bo kandidiral za nepovratna sredstva kot kmečki zavarovanec, žal prenosnik ne more kandidirati za omenjena sredstva.

Kakšni so pogoji za mlade prevzemnike, pa si preberite v članku: https://barbararemec.kmeckiglas.com/denarja-dovolj-bo-dovolj-tudi-vlog/