Kmetica leta 2023 je Marija Rožman

26 oktobra, 2023
0
0

Oktober je mesec, ko po vsem svetu praznujejo kmetice. Praznovanju se pridružujejo tudi slovenske kmetice, ki ob tej priložnosti prirejajo različne dogodke v lokalnem okolju, na državni ravni pa na slovenske kmetice vsako leto opomni Zveza kmetic Slovenije z izborom kmetice leta. Že vrsto let je prireditev tradicionalno v Zagorju ob Savi. Tudi letos je bilo tako.

Kulturno-družabno prireditev z nagovori uglednih gostov in svečanim ter kritičnim govorom dolgoletne predsednice ZKS Irene Ule je so popestrili tudi nastopajoči, vsi pogledi pa so bili uprti v letošnje kandidatke za najvišnji naziv, ki ga podelijo slovenski kmetici za opravljeno delo. Šest društev kmečkih in podeželskih žena je med svojimi članicami izbralo svojo zmagovalko, med njimi pa je tričlanska komisija izbrala že 21. nosilko naziva kmetica leta. Letos naziv potuje v Sveti Jurij ob Ščavnici, saj je zmagala njihova članica – Marija Rožman iz Terbegovcev.

Kdo je Marija Rožman?
65-letna Marija vse življenje živi in dela na rojstni domačiji v Terbegovcih. Z bratom sta že v otroštvu pomagala staršem na govedorejsko-poljedelski kmetiji. Brat je kmalu odšel v tujino, Marija je ostala doma. Poprijela je za vsako delo – v hlevu in na polju. Traktor vozi že od konca osnovne šole in že v rani mladosti je z njim zorala vse domače njive, tudi tiste na nagnjenem terenu.

Po poroki so prišle k hiši še ene delovne roke moža Franca, kar je Marijo malce razbremenilo. Rodili so se jima trije otroci: Gregor, Ana in Peter. Starejši sin Gregor je leta 2011 prevzel kmetijo. Ves čas so kmetijo povečevali in posodabljali. Leta 2013 pa so začeli graditi sodoben hlev za 50 krav molznic, stare hleve pa preuredili za teleta in mlado živino. Na kmetiji imajo povprečno okoli 100 glav goveje živine. Obdelujejo dobrih 44 hektarjev kmetijskih površin na območju z omejenimi dejavniki, pri čemer je 30 hektarjev njiv, ostalo so travniki in manjši vinograd. Marija je bila ves čas pokojninsko in invalidsko zavarovana iz kmetijske dejavnosti in je že osmo leto v zasluženem pokoju, še vedno pa je zelo aktivna na kmetiji. Zjutraj in zvečer molze, čez dan veliko postori v hlevu, na vrtu, v kuhinji. Na traktorju ni več pogosto, to delo so prevzeli moški.

V mladosti je bila Marija daleč naokoli znana kot dobra traktoristka in oračica, zato jo je tedanji kmetijski svetovalec Anton Slana prepričal, naj se udeleži občinskega tekmovanja v oranju. Marija je zmagala, nadaljevala na občinskem in regijskem tekmovanju ter se uvrstila tudi na republiško tekmovanje. Zmage na republiških tekmovanjih so jo popeljale na državna tekmovanja v oranju. Orala je skoraj v vseh republikah nekdanje skupne države. Sprva je tekmovala z navadnim plugom, pozneje pa so na pobudo kmetijske zadruge kupili tekmovalni plug. Največji uspeh je dosegla na državnem tekmovanju v Prištini, kjer je bila tretja med ženskami. Marija se še zdaj rada spominja tistega obdobja in krajev, ki jih je obiskala. Rada pove, da je včasih v oranju tekmovalo več žensk kot danes. Marija ne tekmuje več v oranju, redno pa se udeležuje tekmovanja v spretnostni vožnji traktorja in enoosne prikolice, ki ga organizira Zveza kmetic Slovenije. Še posebej ji je ostalo v spominu leto 2009 in sodelovanje na svetovnem tekmovanju oračev v Tešanovcih, kjer je kljub močni nevihti zmagala v vožnji traktorja z enoosno prikolico.

Marija je dejavna v domačem gasilskem društvu, katerega članica je od takrat, ko je tekmovala v mladinski gasilski desetini. Tudi takrat je ekipo s traktorjem in prikolico vozila naokrog na tekmovanja. Večkrat je pomagala pri organizaciji različnih prireditev, pri gradnji gasilskega doma, velikokrat pa tudi s pogostitvijo. Njene kvasenice, meso iz tünke in še kaj so vedno teknili.

Marijo je za kmetico leta predlagalo Društvo podeželskih žena Sveti Jurij ob Ščavnici, v katerega je včlanjena od začetka, torej več kot dvaintrideset let. Je zelo dejavna, saj je sodelovala na mnogih tekmovanjih: žetvi, kulinaričnih tekmovanjih, kmečkih igrah …, se udeleževala številnih izobraževanj, strokovnih ekskurzij, srečanj in prireditev, ki jih organizira društvo. Že več mandatov je članica upravnega odbora društva. »S srcem in dušo je predana kmetica, ki se vse življenje razdaja za svojo družino in kmetijo, vedno pa najde čas tudi za društvene aktivnosti,« so v prijavi zapisale predlagateljice.

Med kandidatkami so bile še: Martina Podričnik (DK Mežiške doline), Frančiška Rozman (DKŽ Kranj), Viktorija Pavlič (DK Zarja Slovenske Konjice – Zreče), Ivanka Terčič (DK Ajda) in Sabina Železnik (DPŽ Tuhinjske doline).