Kako kmetujejo mladi kmetje v Zgornjem Posočju

6 julija, 2023
0
0

Sredi junija smo KGZS, ZSPM, MKGP in ARSKTRP pripravili strokovno ekskurzijo v Zgornje Posočje, da si ogledamo, kako na tem delu Slovenije kmetujejo mladi prevzemniki.

Najprej smo si ogledali kmetijo Aljoše Bončina v majhni gorski vasici Čadrg nad Tolminom. V vasi živi komaj deset družin, od tega so tri kmetije, ostali pa hodijo v službo. Do vasice na nadmorski višini 700 metrov zaradi strmin in ostrih ovinkov lahko pripeljeta le traktor in avtobus za 20 ljudi, nekaj uglednih gostov pa je k njim že priletelo kar s helikopterjem.

Aljoša je postal mladi prevzemnik leta 2015. Na kmetiji dela šest družinskih članov, kmečko zavarovana sta dva. Bončinovi kmetujejo po ekoloških načelih, ukvarjajo se z rejo krav molznic in turizmom na kmetiji. Pri srčni predstavitvi kmetije so izpostavili, da so vedno kmetovali naravno, zato odločitev o preusmeritvi v ekološko kmetijstvo zanje ni bila težka. Ekološki certifikat so pridobili že leta 2002.

Pri izdelavi sira sledijo naslednjemu načelu: »Ko se ti najbolj mudi, se usedi, ker se ti ne sme muditi.«

Imajo 16 molznic, tri breje telice, 40 odraslih koz in 40 kozličkov. Že četrto leto uporabljajo samo suho krmo. Imajo samo njivo veliko 18 arov, vse preostale površine so travniki in pašniki. Devetnajst hektarjev imajo pašnikov, enajst hektarjev pa je kosnih. Ravnine kosijo do trikrat, preostale površine pa enkrat. Težave in škodo jim delajo jeleni, ki jim po navadi »vzamejo« prvo pašo, prašiči in šakali, medved pa gre tod samo mimo. Redijo krškopoljske prašiče in kokoši.

Vse meso predelajo v suhomesne izdelke, v vaški sirarni, ki deluje že več generacij, pa predelajo mleko. Glavni izdelek je sir čadrg (prej tolminc), izdelujejo še skuto in sirne namaze z zelišči. Svoje izdelke prodajajo vsako soboto na ljubljanski tržnici.

Ekskurzijo smo nadaljevali z ogledom Mlekarne Planika v Kobaridu, ki je organizirana kot zadruga in je v lasti kmetov. Odkupuje mleko iz okoliških kmetij in iz njega izdeluje visoko kakovostne mlečne izdelke. Mlekarna združuje več kot 100 kmetov. Opažajo, da so kmetije mladih prevzemnikov večje in bolj specializirane. Nazadnje smo si ogledali kmetijo Tomaža Kuštrina iz Pečin, Slap ob Idrijci, ki je mladi prevzemnik postal leta 2018. Po končanem šolanju se je zaposlil, zato odločitev o tem, ali naj ostane v službi ali doma, zanj ni bila lahka. Svoje odločitve, da ostane na kmetiji, ne obžaluje. Na kmetiji delata tudi Tomaževa starša.

Na kmetiji se ukvarjajo z govedorejo – redijo 35 krav molznic, mleko pa oddajajo v Mlekarno Planika. Na šestih hektarjih pašnikov se pase 16 telic. Na kmetiji kosijo površine od 300 pa vse do 800 metrov nad morjem, obdelujejo 51 hektarjev. Strmine kosijo ena- do dvakrat, ravnine pa tri- do štirikrat. Tomaž se je prijavil tudi na dva javna razpisa. Odobrili so mu sredstva za gradnjo novega hleva in nakup opreme ter za nakup specialne mehanizacije za obdelavo strmih površin. Glavni namen strokovne ekskurzije je vpogled v realnost kmetovanja mladih kmetov, izmenjava izkušenj in mreženje različnih deležnikov, ki delamo na področju mladih kmetov. Zagotovo se vsi strinjamo, da je naše delo zelo odgovorno, se pa zavedamo pomembnosti te vloge in pomembnosti dela mladih kmetov.

Rozka Saje, višja svetovalka, ARSKTRP: »Kot nosilka podukrepa M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete in intervencije IRP24 Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov menim, da so ekskurzije, pri katerih se seznanimo s stanjem kmetijstva na terenu, in osebno spoznamo težave, s katerimi se srečujejo mladi kmetje, zelo koristne in si želim, da bi se nadaljevale tudi v prihodnje. Poleg spoznavanja pogojev in težav, s katerimi se spoprijemajo mladi kmetje, so takšne ekskurzije za zaposlene na ARSKTRP zelo koristne tudi zaradi srečanja s predstavniki KGZS in ZSPM, s katerimi pri svojem delu komuniciramo samo po telefonu ali e-pošti, na ekskurziji pa se lahko tudi osebno spoznamo.«

Jože Očko, koordinator za mlade kmete pri KGZS: »Na KGZS nas veseli, da je strokovna ekskurzija s področja mladih kmetov postala tradicionalna, in da si vsako leto inštitucije, ki delamo na področju mladih kmetov, ogledamo dobre prakse mladih kmetov doma in v tujini. Letošnji izbor kmetij v Zgornjem Posočju je bil vsekakor pravi, saj smo si imeli možnost ogledati dve kmetiji, ki vztrajata na težjih pogojih pridelovanja. Oba mlada kmeta sta z naložbami v nov hlev, pomožne objekte in nakup specialne kmetijske mehanizacija ustvar- ila dostojno delovno mesto na kmetiji. Obe kmetiji se ukvarjata z mlečno prirejo, kar je za to območje tudi najbolj primerna dejavnost. Kmetiji se razlikujeta le v tem, da prva kmetija mleko predela doma in izdelke trži samostojno, druga pa kakovostno mleko proda Mlekarni Planika. Kmetiji sta dokaz, da so sredstva za prenos
kmetije na mladega prevzemnika v kombinaciji z investicijskimi sredstvi še kako pomembna, da se mlad kmet odloči za prevzem kmetije in si zagotovi delovno mesto na njej. Seveda pa se s tem ohranja tudi urejena krajina, ki je v tem delu Slovenije pomembna za razvoj turizma, in kar je še pomembneje – veča se tudi lokalna samooskrba z zdravo domačo hrano.«

Pripravila: Doris Letina, vodja področja za mlade kmete in kmetijsko politiko pri ZSPM