Jože Soklič, novi predsednik Združenja turističnih kmetij Slovenije

28 marca, 2023
0
0

Združenje turističnih kmetij Slovenije, ki je lani praznovalo 25. obletnico, je imelo danes v Grosupljem redno letno skupščino, na kateri so izvolili novega predsednika.

Za mesto predsednika sta kandidirala Slavica Grobelnik iz Turistične kmetije Grobelnik iz Podvrha, Zabukovje in dosedanji podpredsednik ZTKS Jože Soklič iz Turistične kmetije Pr’ Povšin, Selo pri Bledu. Člani so z veliko večino štiriletni mandat zaupali dosedanjemu podpredsedniku Jožetu Sokliču.

Jože Soklič, novi predsednik ZTKS, s člani upravnega odbora združenja

V ZTKS, ki je bilo ustanovljeno konec leta 1997, je včlanjenih več kot 400 kmetij iz vse Slovenije, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo turizem na kmetiji. Kmetijsko gozdarski zavod Celje pa Združenju že od ustanovitve dalje zagotavlja nepogrešljivo strokovno pomoč, KGZS skupaj z MKGP RS pa zagotavljata finančna sredstva.

ZTKS skrbi za skupen nastop turističnih kmetij na trgu, razvoj ponudbe, informiranje in usposabljanje nosilcev turistične dejavnosti na kmetijah, zastopa interese članov na gospodarskem in pravnem področju, svojim članom pa nudi brezplačno svetovanje o aktualnih zadevah, mesečno jih informira o aktualnem dogajanju, skrbi za brezplačno predstavitev na sejmih v okviru Združenja, promocijo turističnih kmetij ter številna usposabljanja …

V 25. letih je Združenje pomembno vplivalo na večjo prepoznavnost ponudbe turističnih kmetij, boljše zavedanje potrošnikov o tem, kaj nudi turistična kmetija, ter večjo naklonjenost ponudbi slovenskih turističnih kmetij. V prihodnje bodo nadaljevali z razvojem novih butičnih turističnih produktov s poudarkom na Sloveniji kot zeleni, butični destinaciji.

Jože Soklič je četrti predsednik ZTKS, pred njim so Združenje vodili: Vilma Topolšek, Vencelj Tušar in Matija Vimpolšek.