Dosežena in močno presežena pričakovanja prvega festivala slovenskih sirov, ki so ga sirarji priredili ob praznovanju 20. obletnice Združenja oktobra lani, so potrdila, da skupna predstavitev obrodi sadove trdega dela, zato bo dogajanje postalo tradicionalno. V zadnjih treh desetletjih je bilo v sirarstvo vloženega toliko znanja, dela in truda, da se tudi slovenski sirarji vsaj enkrat v letu lahko sprehodijo po rdeči preprogi in javnosti predstavijo bogastvo iz svojih zorilnic. Čeprav ima sirarstvo na naših kmetijah dolgoletno, več stoletno tradicijo, pa se je šele z novodobnim znanjem, prinešenim iz sirarskih velesil, kot so Švica, Francija in Italija ... povzdignilo v svetovni sirarski vrh po kakovosti in raznovrstnosti ponudbe. Med izbrano ponudbo več kot sto sirov tridesetih kmečkih sirarjev in nekaj večjih mlekarn je bil vsak sir poseben, saj sta njegov okus ustvarila narava in »sirarjeva roka«. Več v 41. številki Kmečkega glasa.