Program dela Zveze kmetic Slovenije je iz leta v leto obsežnejši in opaznejši, s čimer se spreminja tudi podoba in vloga kmetice v družbi. Kaj vse je največja stanovska organizacija žensk na podeželju opravila v lanskem letu in kaj pripravljajo letos, je bilo predstavljano v obsežnem poročilu na njenem občnem zboru. Tradicionalno mesto srečanja predsednic in predstavnic široke mreže društev podeželskih in kmečkih žena po Sloveniji so že vrsto let Trojane. Tam se je zadnji teden marca zbralo 134 udeleženk, 96 z volilno pravico. Na dnevnem redu je bilo kar 18 točk, med katerimi jih je bilo največ namenjenih poročilom o delu Zveze, načrtovanih aktivnostih ter poročilom nadzornega odbora, častnega razsodišča in poročilu o finančnemu stanju Zveze. Več v 14. številki Kmečkega glasa.