Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je potekala ustanovna seja Sveta za ženske na podeželju. Na prvi seji, ki je simbolno potekala dan pred 8. marcem, mednarodnim dnevom žena, so imenovali štirinajst članov sveta in sekretarko, določili pa so tudi naloge nanovo ustanovljenega sveta. Člani sveta so soglasno za predsednico izvolili Vlasto Nussdorfer, nekdanjo varuhinjo človekovih pravic, za podpredsednico pa Ireno Ule, predsednico Zveze kmetic Slovenije. Več v 11. številki Kmečkega glasa.