Biotehniška šola Šolskega centra Ptuj je ob praznovanju 65-letnice kmetijskega izobraževanja na Ptuju pripravila omizje z naslovom Možnosti zaposlitev in samozaposlitev v kmetijstvu v Spodnjem Podravju.

Z gosti se je o pomenu znanja za podeželje in zaposlitvenih možnostih in priložnostih za skladnejši razvoj kmetijstva v regiji pogovarjal dr. Vladimir Korošec, dolgoletni nekdanji ravnatelj Biotehniške šole Ptuj. Za omizje so sedli: direktor ŠC Ptuj, ravnatelj BŠ Ptuj, učitelji strokovnih predmetov, predstavnica sveta staršev, dijaki kmetijskih programov in študenti kmetijstva na Višji strokovni šoli Ptuj, strokovno javnost so zastopali predstavniki KGZ Ptuj in KGZ Maribor, predstavniki Sindikata kmetov Slovenije, ZRS Bistra in predstavniki gospodarstva. Razpravi so prisluhnili in v njej sodelovali tudi predstavniki Centra za poklicno izobraževanje.

Izhodišče razprave je bilo trenutno stanje v slovenskem kmetijstvu: le 2,8 % aktivnega prebivalstva je zaposlenega v kmetijstvu, imamo 69.000 kmetij s povprečno velikostjo 6,9 hektarja, od katerih jih je le 42 % tržno usmerjenih. Čeprav kmetijstvo predstavlja zanemarljiv delež pri BDP, pa je izjemnega pomena.

Spodnje Podravje je izrazito kmetijska regija, a njene pridelovalno-predelovalne zmogljivosti niso izrabljene. Vodilna kmetijska panoga na tem območju je živinoreja. Več v 46. številki Kmečkega glasa.