Na 23. svečani podelitvi priznanj kmetijam, ki so se prijavile na ocenjevanje S kmetije za Vas, je zlato priznanje prejelo Posestvo Steyer iz Apač. Tričlansko komisijo, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorjev akcije: ČZD Kmečki glas in tednik Kmečki glas, KGZS in Agrobiznis so Steyerjevi prepričali pri vseh ocenjevalnih kriterijih: označenostjo in urejenost dostopa do kmetije, celostno podobo kmetije, urejenostjo prodajnega in degustacijskega prostora, načinom neposredne prodaje, raznovrstnostjo in izvirnostjo ponudbe, prepoznavnostjo izdelkov, embalažo, komuniciranjem z javnostjo ter načinom pospeševanja prodaje in odnosom do kupca ter nastopom ponudnika in predstavitvi kmetije ob obisku. 

Komisija je podelila posebno priznanje za inovativni trajnostni turizem EKO kmetiji Urška iz Križevca pri Stranicah blizu Zreč, ki jo vodi Urška Topolšek Planinšek.

Srebrna priznanja so prejeli:

Kmetija Krevh, Danica Krevh, Podgorje pri Slovenj Gradcu,

Kmetija Paldauf, Igor Paldauf, Vučja vas, Križevci pri Ljutomeru,

Domačija Firbas, Bojan Firbas, Cogetinci, Cerkvenjak,

Turistična kmetija Grobelnik, Jakob in Ana Šušterič, Podvrh, Zabukovje,

Kmetija Pr'Cesarju, Igor in Sonja Bizilj, Češnjice, Moravče in

Eko kmetija Vodnjov, Julija Vodnjov, Zagrič, Primskovo.

Bronasti priznanji sta prejeli: Vinogradništvo in kmečki turizem Erniša, Janez Erniša, Suhi vrh, Fokovci in Kmetija Pr' Benk, Matjaž Porovne, Poženik, Cerklje na Gorenjskem.