Tradicija kmečkih iger se nikoli ni prekinila, saj so med mladimi že več desetletij te ena najbolj priljubljenih poletnih prireditev. Že 32 let jih prirejajo društva podeželske mladine od podpori krovne stanovske organizacije Zveze slovenske podeželske mladine, vsakič v drugem kraju. Štafeto gostiteljev kmečkih iger si podajajo zmagovalci, letošnje so tako gostili lanskoletni zmagovalci, člani DPM Tabor. Šestnajst ekip se je preskusilo v dveh tradicionalnih igrah: košnji in grabljenju ter treh spretnostnih igrah. Državni porvaki so postali člani DPM Mislinjske doline, drugi so bili domačini, tretji pa člani DPM Šaleška dolina. Več o tekmovanju na 21. strani 27. številke Kmečkega glasa.