ČZD Kmečki glas vabi k prijavi kandidata za Mladega gospodarja leta 2018 in Mlade kmetice leta 2018. Na tekmovanju lahko sodeluje največ ŠEST kandidatov in največ OSEM kandidatk, zato si svoje mesto zagotovite z ZGODNJO PRIJAVO. Prijavijo se lahko tudi kandidati in kandidatke, ki so že sodelovali, pa niso zmagali. Kandidati se prijavijo sami, kandidatke pa lahko predlagajo tudi društva podeželskih žena in deklet.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati in kandidatke, so:

– starost: najmanj 18 in največ 40 let na dan prijave;

– živeti mora na registrirani kmetiji, zaposlen(-a) je lahko tudi drugje;

– kandidat oz. kandidatka se mora strinjati s prijavo in z objavo podatkov ter fotografije v tedniku Kmečki glas in na spletni strani: www.kmeckiglas.com

Tekmovanje bo 8. septembra 2018 v Prevaljah!

ČZD Kmečki glas podarja zmagovalcu 500 evrov (bruto)

2. mesto: Nakazilo Deželne banke Slovenije na TRR, odprt pri DBS, v višini 350 evrov

3. mesto: Darilni bon Semenarne Ljubljana v vrednosti 100 evrov


Prijave sprejemamo samo v pisni obliki do zapolnitve mest oziroma najpozneje DO 25. MAJA 2018. V njej navedite ime in priimek, točen naslov, številko prenosnega telefona, datum rojstva, velikost in usmeritev kmetije.

Prijavnico pošljite na naslov: ČZD Kmečki glas, Vurnikova ul. 2, 1000 Ljubljana, s pripisom: Mladi gospodar leta 2018 ali Mlada kmetica leta 2018 ali po e-pošti: barbara.remec@czd-kmeckiglas.si