Prihodnost slovenskega kmetijstva je v rokah mladih kmetov, ki s svojim delom prispevajo pomemben delež pri prehranski oskrbi naroda, ohranjajo kulturno krajino, krepijo razvoj podeželja in sooblikujejo  okolje, v katerem živijo. Kakšen je njihov pogled na izzive in priložnosti, ki jih vidijo v kmetijstvu, zanima tudi Zvezo slovenske podeželske mladine, krovno in največjo podeželsko mladinsko organizaicjo pri nas. V ta namen je Zveza k sodelovanju povabila vse slovenske občine, da z njimi soorganizirajo srečanja za mlade kmete iz njihove lokalne skupnosti. Srečanja potekajo po različnih slovenskih mestih in krajih, v Šentjerneju pa se ga je udeležil tudi kmetijski minister. Več o dogajanju boste lahko prebrali v 16. številki Kmečkega glasa.