Zveza kmetic Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organizirajo mednarodno konferenco o položaju kmečkih in
podeželskih žensk v Sloveniji in nekaterih drugih državah. Namen konference je predstaviti in deliti znanje, izkušnje in prakso različnih domačih ter tujih pristopov k izboljšanju položaja kmečkih in podeželskih žensk ter krepitvi njihove vloge v razvoju lokalnih skupnosti. Govorke prihajajo iz Avstrije, Makedonije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Madžarske, Črne Gore ter Slovenije. Poleg praks in izkušenj tujih držav bodo predstavili tudi najnovejšo slovensko raziskavo o položaju kmečkih in podeželskih žensk v Sloveniji, ki je preučevala, kako skrbijo za svoje zdravje, s kakšnimi težavami se srečujejo, kako dojemajo vlogo žensk in moških, kako (ne)tradicionalna je delitev dela na kmetijah …
Dvodnevna mednarodna konferenca Podeželje, podeželske ženske in kmetice, kje smo? bo 18. in 19. aprila 2018 v Dolenjskih Toplicah.

Konferenca bo v slovenskem in angleškem jeziku, za prevajanje bo poskrbljeno. Udeležba je
brezplačna, zaradi lažje organizacije dogodka so prijava obvezne. Do zapolnitve prostih mest se lahko prijavite na povezavi https://www.1ka.si/a/161445 ali na e-naslov zvezakmeticslovenije@siol.net