V Termah Čatež je 22. marca potekalo 20. srečanje članov Združenja turističnih kmetij Slovenije in šesta redna skupščina z volitvami. Člani so se seznanili s poročili o aktivnostih ZTKS v minulem letu, nadzornega odbora in o finančnem stanju ter potrdili program dela za letos.

Na šestih rednih volitvah pa so zaupanje vodenja ZTKS izrekli Matiju Vimpolšku iz Brežic, mlademu prevzemniku znane turistične kmetije Vimpolšek, na kateri pridelujejo poljščine in zelenjavo, redijo perutnino in prašiče ter pridelujejo odlična vina. Matija Vimpolšek je tretji predsednik ZTKS, ki je lani praznovalo 20. letnico ustanovitve.

Zbrani so prisluhnili tudi aktualnim in  uporabnim predavanjem, z domačimi dobrotami pa so jih pogostile posavske, dolenjske in belokranjske turistične kmetije.