Mladi kmetje predstavljajo prihodnost slovenskega kmetijstva in s tem pomembno sooblikujejo tudi lokalno okolje. S svojim kmetovanjem prispevajo k prehranski oskrbi, ohranjajo krajino, krepijo pa tudi razvoj podeželja. Zato je Zveza slovenske podeželske mladine vse slovenske občine oziroma župane povabila k sodelovanju pri pripravi srečanja za mlade kmete, ki kmetujejo v njihovi lokalni skupnosti. Prvo srečanje je bilo v Kamniku, do konca meseca in v marcu pa bodo srečanja še v naslednjih občinah:

23. 2. Občina Loška Dolina

27. 2. Občina Dobrovnik

5. 3. Občina Poljčane

6. 3. Občina Jesenice

7. 3. Mestna občina Celje

8. 3. Občina Šmarje pri Jelšah

O prodrobnostih srečanja boste izvedeli na FB strani Zveze slovenske podeželske mladine. Vljudno vabljeni!