Zveza slovenske podeželske mladine, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so sredi februarja pripravili že tretje srečanje mladih prevzemnikov. Letos so se na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Pivoli pri Hočah prvič srečale vse tri generacije mladih prevzemnikov, torej vsi upravičenci do podpore iz treh javnih razpisov podukrepa 6.1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Več v 8. številki Kmečkega glasa.