Zveza slovenske podeželske mladine, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so sredi februarja pripravile že tretje srečanje mladih prevzemnikov. Letos so se na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Pivoli pri Hočah prvič srečale vse tri generacije mladih prevzemnikov, torej vseh upravičencev do podpore iz podukrepa 6.1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Srečanje se je začelo s pozdravnimi nagovori organizatorjev ter predavanji: o digitalizaciji, finančnih instrumentih ter kmetovanju brez subvencij. Svoje izkušnje je predstavila tudi mlada kmetica Damjana Ostanek Heric. Popoldan so mladi na delavnicah razpravljali o aktualnih temah za kmetijstvo, svoje pobude in sklepe pa predstavili kmetijskemu ministru. Na celodnevnem dogodku so bile tudi INFO točke, na katerih s predstavniki organizatorjev odgovarjali na vprašanja mladih prevzemnikov. O dogodku bomo poročali v 8. številki Kmečkega glasa.