V 6. številki Kmečkega glasa je pet strani namenjenih biotehniškim šolam, ki bodočim dijakom in študentom predstavljajo svoje izobraževalne programe. Posebej se predstavlja Konzorcij biotehniških šol  Slovenije ter nekatere višješolske in univerzitetne ustanove. V prilogi so zbrani tudi datumi, pomembni za vpis in prijavo na izbrani šoli, ter pogoji za vpis v dijaške domove. Letošnja informativna dneva bosta v petek, 9. februarja 2018, in soboto, 10. februarja 2018.