Do konca januarja je čas za oddajo vloge na razpis za podukrep 6.3. - pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, ki ga je oktobra lani objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  Gre za prvi in edini tovrstni razpis za majhne kmetije v okviru Programa razvoja podeželja do leta 2020. Zanj je na voljo 20 milijonov evrov, do 5000 evrov denarne pomoči pa so upravičeni vlagatelji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

Čeprav so pogoji razpisa preprosti in razumljivi, pa ne zajamejo vseh majhnih kmetij, bodisi po velikosti ali staležu živine travojedih živali. Ta dva kriterija sta glavno sito, ki loči male kmetije od večjih in male kmetije od »mini« kmetij. Tako je svojo kmetijo poimenoval Tone Jakopič iz Kresnic pri Litiji, ki že dolgo čaka razpis, na katerem bi lahko sodeloval tudi sam. Razočaranje, ki je sledilo po objavi težko pričakovanega razpisa za majhne kmetije, je bilo zato veliko, prizna Tone. Več v 3. številki Kmečkega glasa.