Članice Društva kmečkih žena Novo mesto povezujejo skupni interesi, uspehi in lepi trenutki, ki so jih doživele na poti, po kateri složno hodijo že dvajset let. V tem obdobju so pustile pomemben in opazen pečat v domačem okolju in širše, se nesebično razdajale in bogatile življenja drugih, hkrati pa tudi same osebnostno rasle.

Vrednote, cilji in poslanstvo društva ostajajo isti vseh dvajset let, čeprav so se razmere, v katerih delujejo, močno spremenile. V marsičem na bolje! Kot pomembno poslanstvo društva so si zadale ohranjanje in prenos tradicije in znanja naših babic na mlajši rod, prizadevanje za boljši položaj kmečke ženske v družbi ter ustvarjanje pogojev za prijetno življenje na podeželju. Moč za uspešne delo črpajo v sodelovanju in vztrajnosti ter ljubezni do slovenske zemlje in podeželja. Več v 51. številki Kmečkega glasa.