Korenine Biotehniškega izobraževalnega centra (BIC) Ljubljana segajo v leto 1947, ko se je na obrobju Ljubljanskega barja začelo veterinarsko izobraževanje na Srednji veterinarski šoli. Pomembna prelomnica v razvoju šole je bila širitev na področje agroživilstva z ustanovitvijo Srednje agroživilske šole leta 1982. BIC Ljubljana, kot ga poznamo danes, pa se je oblikoval leta 2005, ko se je sedež vzgojno-izobraževalnega zavoda preselil v novozgrajeno stavbo na Ižanski cesti. Tam se izobražujejo dijaki Živilske šole in študenti Višje strokovne šole ter odrasli, medtem ko sta Gimnazija in veterinarska šola ostali na stari lokaciji v Mestnem logu. V devetih srednješolskih in dveh višješolskih izobraževalnih programih s področij veterine, živilstva in prehrane, biotehnologije, naravovarstva ter gostinstva in turizma se v enem šolskem letu izobražuje več kot 3500 dijakov, študentov in odraslih, ki svoje praktično znanje pridobivajo in izpopolnjujejo v sodobno opremljenih šolskih prostorih. Praznovanje ob visokem jubileju potekajo do konca oktobra, v vseh njihovih šolsko-prodajnih mestih pa so pripravili jubilejno ponudbo: čaj, kavo, smuti, pivo, vino, sladico in rogljiček ter izdali tri knjige: o zgodovini šole, današnji podobi in knjigo receptov pekovskih in slačičarskih izdelkov.