Predstavljamo mlado prevzemnico Dam­ja­no Os­ta­nek Heric iz Malih Pec pri Šentvidi pri Stični, ki je pri tri­de­se­tih le­tih zbra­la do­volj po­gu­ma za prev­zem ze­le­nja­dar­ske kme­ti­je. Dam­ja­na je še kot štu­dent­ka leta 2012 re­gi­stri­ra­la do­pol­nil­no de­jav­nost na kme­ti­ji – pre­de­la­va vrt­nin. Na kmetiji ji pomagajo mož Tadej in starša, ki podpirajo tudi njene nadaljnje načrte. Damjana se je letos prijavila v akcijo S kmetije za Vas in zmagala. O uspehu, zahtevnem poklicu, ki ga opravlja z največjim veseljem ter o letošnji letini in načrtih boste lahko prebrali v obširni reportaži v 38. številki Kmečkega glasa.