Na vrhu največje stanovske organizacije, ki povezuje mlade s podeželja, je že četrto leto Rok Damijan. Z njim smo se pogovarjali po koncu državnih kmečkih iger, ki so tudi letos izvrstno uspele. Poletje, pravi naš sogovornik, je zanj in za ekipo njegovih najtesnejših sodelavcev pri Zvezi slovenske podeželske mladine, delovno – gostili so prijatelje iz tujine, udeležili se bodo več mednarodnih srečanj in izobraževanj ter začeli z intenzivnimi pripravami na kmetijsko-živilski sejem Agra, na katerem bodo letos v ospredju prav mladi kmetje.  Več v 29. številki Kmečkega glasa.