Zveza kmetic Slovenije si že vrsto let prizadeva, da svetovni dan kmetic slovenske kmetice praznujejo skupaj. Tudi letos so se zbrale v Zagorju ob Savi na svečani prireditvi, na kateri so opozorile na svoj stan in izbrale svojo glasnico - kmetico leta 2016, štirinarjsto po vrsti. 

Med šestimi kandidatkami je bila izbrana Jelka Krivec iz Šentjurija na Dolenjskem, ki so jo predlagale članice Društva podeželskih žena Mirna Peč. Jelka skupaj z možem Cirilom in družino kmetuje na deset hektarjev veliki nižinski kmetiji, usmerjeni v živinorejo, rejo govejih pitancev. Za kmetico leta 2016 so bile predlagane še: Nada Apat (DPŽ Šaleška dolina), Stanislava Forte (Društvo kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake - Mlinše - Kolovrat), Ivanka Godnov (DPŽ Svit iz Tržiča), Erika Studen (DPŽ Kranj) in Stanislava Trebušak (DPŽ Tuhinjske doline).