Mladi kmetovalci, stari med 18 in 40 let, primerno izobraženi oziroma usposobljeni ter z ustrezno dokumentacijo o prenosu kmetije so upravičeni do podpore iz javnega razpisa podukrep 6.1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Ta se izvaja na podlagi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, prvič pa je bil objavljen lani poleti.  

Na prvi javni razpis, objavljen 31. julija 2015, je vloge oddalo 256 mladih kmetovalcev, 220 pa je bilo takih, ki so prejeli odobrene vloge. Na voljo je bilo 12 milijonov evrov, porabljenih pa slabih devet. Tisti, ki so zaposleni na kmetiji ali se na kmetiji nameravajo zaposliti v naslednjih devetih mesecih, so prejeli odločbo o prejemu 45.000 evrov, mladi prevzemniki, ki si kruh služijo drugje, pa so prejemniki podpore v višini 18.600 evrov. Odločbe so vlagatelji prejeli konec decembra lani, v začetku marca pa še povabilo na prvo srečanje mladih prevzemnikov in prevzemnic kmetij, ki so ga na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske ved v Pivoli pri Mariboru pripravili: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, KGZS in Zveza slovenske podeželske mladine. 

Več v novi, 14. številki Kmečkega glasa