Šolsko leto 2015/16  - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (Sklad) je objavil razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za naslednje šolsko leto. Na voljo je 1,2 milijona evrov, kar zadostuje za tisoč štipendij v višini 100 evrov mesečno.

Namen razpisa je spodbuditi izbiro tistih programov, ki omogočajo boljšo zaposljivost ter promovirati srednje poklicno in strokovno izobraževanje, je povedala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak.

Štipendija za deficitarne poklice je novost, s podlago v Zakonu o štipendiranju. Pridobiti jo bo mogoče za srednje poklicno in tehniško izobraževanje v programih z različnih področij.

Razpis je že objavljen na spletni strani Sklada: www.sklad-kadri.si. Vloga za prijavo na razpis bo na voljo od 24. avgusta 2015 na spletni strani Sklada do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. oktobra 2015, ko lahko vlagatelji oddajo vlogo na razpis.

Vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo izbrane po vrstnem redu oddaje vlog do porabe sredstev po sistemu: »Kdor prej odda popolno vlogo, bo prej prejel štipendijo,« je pojasnil direktor sklada Franc Pristovšek.

Štipendijo za deficitarne poklice se lahko dopolnjuje tudi z drugimi štipendijami, državno ali Zoisovo, ne pa tudi s kadrovsko štipendijo. Na Skladu svetujejo, da se vlagatelji, ki prejemajo druge štipendije, pred vložitvijo vloge pozanimajo o združljivosti štipendije, ki jo že imajo, s štipendijo za deficitarne poklice pri obeh štipenditorjih.