Fi­žol v cvetličnem lončku

»Na­ša triin­pol­let­na vnu­ki­nja Mija je v cvet­lič­ni lon­ček vsa­di­la tri fi­žol­čke. Lon­ček je po­sta­vi­la na ku­hinj­sko okno, da ga je gre­lo to­plo son­ce, ga skrb­no za­li­va­la in po­tr­pež­lji­vo ča­ka­la. Kma­lu je iz zem­lje po­ku­kal prvi li­stek fi­žol­čka, nato dru­gi, tret­ji … Fi­žol se ž

e vije po ku­hi­nji in Mija ne­strp­no ča­ka prvi pri­de­lek,« je za­pi­sa­la Mil­ka Kun­čič iz Poljč pri Be­gu­njah.

Najboljši piškoti

Najboljši piškoti sladki grižljaji in slano pecivo Avtor: Alenka Kodele Obseg: 150 strani, Format: 14 x 20 cm, priročna spiralna vezava...