Fotografije albuma - Vse fotografije
Glava zidu
Dar­ja Mi­klav­ži­na in Ma­tej Gan­tar: spo­min in na­ziv jima os­ta­ne­ta, po­slan­stvo na­zi­va pa bo­sta po do­brem letu pre­da­la na­sled­ni­ko­ma. (Fo­to­gra­fi­ja: Kri­sti­jan Hra­star)
Glava zidu
Lanska zmagovalca akcije S kmetije za Vas, Barbara in Milan Garbari Remec iz turistične kmetije Malovščevo iz Vitovelj pri Šempasu
Matej Gantar, mladi gospodar leta 2014
Letošnji nagrajenci akcije S kmetije za Vas, ki poteka že dvajseto leto.
več slik